STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI ZBK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
AUKCJE NA LOKALE MIESZKALNE
AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE
LOKALE UŻYTKOWE-TRYB BEZPRZETARGOWY
PRZETARGI PONIŻEJ 14000 EURO
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW
INFORMACJE NA TEMAT ZBK
ROZLICZENIA MEDIÓW
REMONTY
OBNIŻKA CZYNSZU
FORTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
WALKA Z NIELEGALNYM GRAFFITI
ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU
GALERIA ZDJĘĆ
PRACA W ZBK
SPROSTOWANIA, STANOWISKA I OPINIE
KONTAKT

 Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz otrzymywać e-mailem komunikaty Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, informacje o nowych aukcjach, przetargach na lokale użytkowe i mieszkalne - dodaj swój adres e-mail do newslettera:

  

2014-04-16 07:55:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. CZARNIECKIEGO 12

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Czarnieckiego 12 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

 

Dane na temat budynku:

Adres: Czarnieckiego 12 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 13

Ilość lokali użytkowych: 2

Ilość lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne: 1

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 655,77 m2

Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, gazowa, teletechniczna.

 

Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 maja 2014 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 22 kwietnia 2014 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Czarnieckiego 12.
 

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK – Panem Maciejem Słupeckim – tel. 12 616 6139.

 

 

2014-04-02 12:36:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. STAROWIŚLNEJ 89

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie z uwagi na rozpoczęcie przez Gminę Miejską Kraków wyodrębniania i sprzedaży lokali w budynku położonym przy ul. Starowiślnej 89 w Krakowie, a w związku z powyższym z powstaniem Wspólnoty Mieszkaniowej, zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Starowiślnej 89 w Krakowie.

 

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

 

 

Dane na temat budynku:

Adres: Starowiślna 89 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 6

Ilość lokali użytkowych: 0

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 312,24 m2

Powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 139,46 m2

Instalacje w budynku: wod. - kan., elektryczna, gazowa.

 

 

Planowany termin przekazania zarządu nieruchomością: 1 maja 2014 r.

 

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 7 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

 

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Starowiślnej 89.


Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK – Panią Teresą Bilską – tel. 12 616 6214.

 

2014-01-21 08:20:

OGŁOSZENIE

 

O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 80M2, PRZEPROWADZONEGO W DNIU 20 GRUDNIA 2013 R. PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE.

 

Na podstawie § 6 ust. 11 Regulaminu przetargu na wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2, w stosunku do których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2517/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.08.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargu na wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, w stosunku do których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego.

 

Lokal przy ul. Królewskiej 62/8:

- przetarg wygrał Pan Grzegorz Wójcicki, zamieszkały przy ul. Bonerowskiej 11/9, 31-030 Kraków, który zaoferował stawkę czynszu w wysokości 20 zł;

- drugie miejsce zajęła Pani Maria Żarnowska, zamieszkała w Janowa Wola 11/11, 30-550 Kraków, która zaoferowała stawkę czynszu w wysokości 19,10 zł.

 

Lokal przy ul. Zyblikiewicza 5/148:

- przetarg wygrał Pan Tomasz Frejek, zamieszkały przy ul. por. Halszki 24/12, 30-611 Kraków, który zaoferował stawkę czynszu w wysokości 16,50 zł.

Była to jedyna, przyjęta oferta na ten lokal.

 

Lokal przy ul. Miodowej 9/19:

- przetarg wygrała Pani Magdalena Kozela, zamieszkała przy ul. mjr. Nuszkiewicza 11/5, 31-422 Kraków, która zaoferowała stawkę czynszu w wysokości 15,50 zł;

- drugie miejsce zajął Pan Wojciech Kaczmarzyk, zamieszkały przy ul. Warszawskiej 47/171, 25-531 Kielce, który zaoferował stawkę czynszu w wysokości 13,29 zł.

 

Lokal przy ul. Benedykta 7/9:

- przetarg wygrał Pan Andrzej Wójcik, zamieszkały przy ul. Zalesie 15, 30-384 Kraków, który zaoferował
stawkę czynszu w wysokości 14,30 zł;

- drugie miejsce zajął Pan Bartosz Drygała, zamieszkały przy ul. Łobzowskiej 9/4, 31-139 Kraków, który zaoferował stawkę czynszu w wysokości 13,75 zł.

 

Lokal przy ul. Limanowskiego 13/14:

- jedyna złożona oferta została odrzucona z przyczyn formalnych.

 

Łącznie zostały złożone 23 oferty, wszystkie zostały rozpatrzone przez komisję.

Liczba ofert przyjętych, tj. spełniających kryteria formalne oraz dochodowe: 17.

Liczba ofert odrzuconych, tj. niespełniających kryteriów formalnych bądź regulaminowych: 6.

 

Pouczenie:

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu oferenci, których oferty nie zwyciężyły w przetargu winni odebrać wadium w terminie 3 dni roboczych od daty niniejszego ogłoszenia, w miejscu dokonania wpłaty, tj. w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie.

 

 zobacz więcej aktualności

Aukcje i przetargi na najem lokali użytkowych

W chwili obecnej posiadamy wiele aktualnych aukcji oraz przetargów na najem lokali użytkowych. Jeśli chcesz je obejrzeć przejdź do strony "AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE".

Uwaga! Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. Czytaj całość

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
System Wspomagający Zarządzanie Atlas