STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI ZBK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-PROFIL NABYWCY
AUKCJE NA LOKALE MIESZKALNE
AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE
LOKALE UŻYTKOWE-TRYB BEZPRZETARGOWY
PRZETARGI PONIŻEJ 30000 EURO
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW
INFORMACJE NA TEMAT ZBK
ROZLICZENIA MEDIÓW
REMONTY
OBNIŻKA CZYNSZU
PRZYCHODNIE ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
FORTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
WALKA Z BAZGROŁAMI
ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU
STANDARDY OZNAKOWAŃ
GALERIA ZDJĘĆ
PRACA W ZBK
SPROSTOWANIA, STANOWISKA I OPINIE
KONTAKT

 

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz otrzymywać e-mailem komunikaty Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, informacje o nowych aukcjach, przetargach na lokale użytkowe i mieszkalne - dodaj swój adres e-mail do newslettera:

  

2018-07-18 10:53:

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE LOKALI SŁUŻBY ZDROWIA

I FORTÓW (UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI)

 

Wymagania:

a)       wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

b)       spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną zaproszone
na rozmowę.

 

Obowiązki:

a)   Prowadzenie spraw związanych z lokalami służby zdrowia, położonymi w byłej dzielnicy Krowodrza miasta Krakowa, od momentu zawarcia umowy najmu do chwili jego opróżnienia.

b)       Prowadzenie spraw dotyczących pustostanów.

c)   Weryfikacja inwentaryzacji lokali (budynków) w zakresie jej zgodności z dokumentami (aktami) dotyczącymi lokalu (budynku).

d)  Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa o włączeniu/ wyłączeniu lokalu do/z zasobu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków, uchwał Rady Miasta Krakowa i innych aktów normatywnych związanych z merytorycznym zakresem działania Referatu.

e)  Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej budynków i lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f)    Bieżący nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarnego i porządkowego zarządzanych zasobów (czystości, dostaw mediów, obsługi kotłowni lokali, zabezpieczenia p. pożarowego)
i nad realizacją przez wykonawców zadań w wyżej wymienionym zakresie.

g)       Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach:

-stanu sanitarnego i technicznego lokali, budynków i terenu,

-usterek i awarii instalacji i urządzeń wspólnego użytku  oraz prowadzenie rejestru awarii i usterek.

h)  Przekazanie właściwym komórkom organizacyjnym ZBK informacji   w celu likwidacji skutków awarii, usunięcia zgłoszonych usterek, wykonywania niezbędnych napraw i remontów oraz poprawy stanu porządku na terenie zarządzanego zasobu. Udział w likwidacji szkód w zarządzanym zasobie
w ścisłej współpracy z firmami ubezpieczeniowymi i właściwymi komórkami ZBK.

i)    Weryfikacja merytoryczna faktur wystawianych na podstawie obowiązujących umów związanych
z obsługą zasobu w zakresie zadań Referatu.

j)         Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

 

                Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z rekrutacją (Oświadczenie do odebrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie lub w pokoju 135 (I piętro)
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, jak również do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w treści ogłoszeń
o naborach:
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169)
do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 7 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 56.

2018-07-02 14:25:

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE LOKALI SŁUŻBY ZDROWIA

I FORTÓW (UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI)

 

Wymagania:

a)       wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

b)       spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną zaproszone
na rozmowę.

 

Obowiązki:

a)   Prowadzenie spraw związanych z lokalami służby zdrowia, położonymi w byłej dzielnicy Krowodrza miasta Krakowa, od momentu zawarcia umowy najmu do chwili jego opróżnienia.

b)       Prowadzenie spraw dotyczących pustostanów.

c)   Weryfikacja inwentaryzacji lokali (budynków) w zakresie jej zgodności z dokumentami (aktami) dotyczącymi lokalu (budynku).

d)  Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa o włączeniu/ wyłączeniu lokalu do/z zasobu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków, uchwał Rady Miasta Krakowa i innych aktów normatywnych związanych z merytorycznym zakresem działania Referatu.

e)  Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej budynków i lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f)    Bieżący nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarnego i porządkowego zarządzanych zasobów (czystości, dostaw mediów, obsługi kotłowni lokali, zabezpieczenia p. pożarowego)
i nad realizacją przez wykonawców zadań w wyżej wymienionym zakresie.

g)       Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach:

-stanu sanitarnego i technicznego lokali, budynków i terenu,

-usterek i awarii instalacji i urządzeń wspólnego użytku  oraz prowadzenie rejestru awarii i usterek.

h)  Przekazanie właściwym komórkom organizacyjnym ZBK informacji   w celu likwidacji skutków awarii, usunięcia zgłoszonych usterek, wykonywania niezbędnych napraw i remontów oraz poprawy stanu porządku na terenie zarządzanego zasobu. Udział w likwidacji szkód w zarządzanym zasobie
w ścisłej współpracy z firmami ubezpieczeniowymi i właściwymi komórkami ZBK.

i)    Weryfikacja merytoryczna faktur wystawianych na podstawie obowiązujących umów związanych
z obsługą zasobu w zakresie zadań Referatu

j)         Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

 

       Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z rekrutacją (Oświadczenie do odebrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie lub w pokoju 135 (I piętro)
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, jak również do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w treści ogłoszeń
o naborach:
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169)
do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 72.

2018-06-06 11:15:

Fort Mogiła i kopiec Wandy - zapraszamy na bieganie i zwiedzanie

 

Już 10 czerwca odbędzie się trzecia edycja Biegu Twierdzy Kraków. Będzie to okazja, aby pobiegać przy forcie Mogiła w Nowej Hucie, a także zwiedzić wnętrza fortu i pobliski kopiec Wandy.

Fort Mogiła i kopiec Wandy - zapraszamy na bieganie i zwiedzanie

 

3. edycja Biegu Twierdzy Kraków rozpocznie się od godz. 8 od rejestracji chętnych zawodników. Start biegu przełajowego nastąpi o godz. 10. Uczestnicy pobiegną na dystansie 5 lub 10 km. Dla chętnych została także przygotowana trasa nordic walking na 5 km. Na godz. 12 zaplanowano dekorację zwycięzców biegu przełajowego. Warunki uczestnictwa oraz rejestracja zawodników na stronie internetowej bieg-twierdzy-krakow.pl.

 

W godz. 13-18 będzie można zwiedzać fort Mogiła z przewodnikiem. Uczestnicy szczegółowo poznają historię fortu oraz przeznaczenie jego pomieszczeń. Zwiedzanie możliwe o każdej pełnej godzinie. Zbiórka grupy przy wejściu do fortu.

 

Również w godz. 13-18 odbędą się prezentacje grup rekonstrukcji historycznej, wystawa prac dyplomowych i magisterskich studentów Wydziału Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz będzie czynna strefa gastronomiczna.

 

W planach także wiele innych atrakcji przy kopcu Wandy. O godz. 13 plecenie wianków ze świeżych kwiatów. W godz. 13-16 „Namaluj sobie Kopiec”, czyli happening plastyczny (malowanie na płótnie) i „Przystanek Archeologia”, na który zaprasza Muzeum Archeologiczne w Krakowie, oddział Nowa Huta. O godz. 14 rozpocznie się spacer ornitologiczny, a o godz. 16 spacer przyrodniczy. Na godz. 15.30 zaplanowany jest pokaz musztry konnej, władania lancą i szablą w wykonaniu Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. J. Piłsudskiego. W godz. 16-17 najmłodsi zabawią się w poszukiwanie skarbów a w godz. 16-18 odbędą się warsztaty bębniarskie.

 

Wszystkie planowane wydarzenia będą bezpłatne dla uczestników. Na niektóre wydarzenia ilość miejsc jest ograniczona, konieczna będzie wcześniejsza rezerwacja.

 

Organizatorzy: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin", Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Muzeum Archeologiczne w Krakowie.zobacz więcej aktualności

Nowa strona

Uruchamiamy nową wersję strony dla Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie pod adresem: beta.zbk.krakow.pl .Uwaga! Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. Czytaj całość

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
System Wspomagający Zarządzanie Atlas