STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI ZBK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-PROFIL NABYWCY
AUKCJE NA LOKALE MIESZKALNE
AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE
LOKALE UŻYTKOWE-TRYB BEZPRZETARGOWY
PRZETARGI PONIŻEJ 30000 EURO
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW
INFORMACJE NA TEMAT ZBK
ROZLICZENIA MEDIÓW
REMONTY
OBNIŻKA CZYNSZU
PRZYCHODNIE ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
FORTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
WALKA Z BAZGROŁAMI
ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU
STANDARDY OZNAKOWAŃ
GALERIA ZDJĘĆ
PRACA W ZBK
SPROSTOWANIA, STANOWISKA I OPINIE
KONTAKT

 

2018-07-18 10:53:07

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE LOKALI SŁUŻBY ZDROWIA

I FORTÓW (UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI)

 

Wymagania:

a)       wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

b)       spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną zaproszone
na rozmowę.

 

Obowiązki:

a)   Prowadzenie spraw związanych z lokalami służby zdrowia, położonymi w byłej dzielnicy Krowodrza miasta Krakowa, od momentu zawarcia umowy najmu do chwili jego opróżnienia.

b)       Prowadzenie spraw dotyczących pustostanów.

c)   Weryfikacja inwentaryzacji lokali (budynków) w zakresie jej zgodności z dokumentami (aktami) dotyczącymi lokalu (budynku).

d)  Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa o włączeniu/ wyłączeniu lokalu do/z zasobu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków, uchwał Rady Miasta Krakowa i innych aktów normatywnych związanych z merytorycznym zakresem działania Referatu.

e)  Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej budynków i lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f)    Bieżący nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarnego i porządkowego zarządzanych zasobów (czystości, dostaw mediów, obsługi kotłowni lokali, zabezpieczenia p. pożarowego)
i nad realizacją przez wykonawców zadań w wyżej wymienionym zakresie.

g)       Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach:

-stanu sanitarnego i technicznego lokali, budynków i terenu,

-usterek i awarii instalacji i urządzeń wspólnego użytku  oraz prowadzenie rejestru awarii i usterek.

h)  Przekazanie właściwym komórkom organizacyjnym ZBK informacji   w celu likwidacji skutków awarii, usunięcia zgłoszonych usterek, wykonywania niezbędnych napraw i remontów oraz poprawy stanu porządku na terenie zarządzanego zasobu. Udział w likwidacji szkód w zarządzanym zasobie
w ścisłej współpracy z firmami ubezpieczeniowymi i właściwymi komórkami ZBK.

i)    Weryfikacja merytoryczna faktur wystawianych na podstawie obowiązujących umów związanych
z obsługą zasobu w zakresie zadań Referatu.

j)         Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

 

                Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z rekrutacją (Oświadczenie do odebrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie lub w pokoju 135 (I piętro)
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, jak również do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w treści ogłoszeń
o naborach:
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169)
do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 7 sierpnia 2018 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 56.

2018-07-02 14:25:06

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE LOKALI SŁUŻBY ZDROWIA

I FORTÓW (UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI)

 

Wymagania:

a)       wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne,

b)       spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną zaproszone
na rozmowę.

 

Obowiązki:

a)   Prowadzenie spraw związanych z lokalami służby zdrowia, położonymi w byłej dzielnicy Krowodrza miasta Krakowa, od momentu zawarcia umowy najmu do chwili jego opróżnienia.

b)       Prowadzenie spraw dotyczących pustostanów.

c)   Weryfikacja inwentaryzacji lokali (budynków) w zakresie jej zgodności z dokumentami (aktami) dotyczącymi lokalu (budynku).

d)  Przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa o włączeniu/ wyłączeniu lokalu do/z zasobu, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków, uchwał Rady Miasta Krakowa i innych aktów normatywnych związanych z merytorycznym zakresem działania Referatu.

e)  Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej budynków i lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f)    Bieżący nadzór nad utrzymaniem należytego stanu sanitarnego i porządkowego zarządzanych zasobów (czystości, dostaw mediów, obsługi kotłowni lokali, zabezpieczenia p. pożarowego)
i nad realizacją przez wykonawców zadań w wyżej wymienionym zakresie.

g)       Przyjmowanie zgłoszeń w sprawach:

-stanu sanitarnego i technicznego lokali, budynków i terenu,

-usterek i awarii instalacji i urządzeń wspólnego użytku  oraz prowadzenie rejestru awarii i usterek.

h)  Przekazanie właściwym komórkom organizacyjnym ZBK informacji   w celu likwidacji skutków awarii, usunięcia zgłoszonych usterek, wykonywania niezbędnych napraw i remontów oraz poprawy stanu porządku na terenie zarządzanego zasobu. Udział w likwidacji szkód w zarządzanym zasobie
w ścisłej współpracy z firmami ubezpieczeniowymi i właściwymi komórkami ZBK.

i)    Weryfikacja merytoryczna faktur wystawianych na podstawie obowiązujących umów związanych
z obsługą zasobu w zakresie zadań Referatu

j)         Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

 

       Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z rekrutacją (Oświadczenie do odebrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie lub w pokoju 135 (I piętro)
ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, jak również do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w treści ogłoszeń
o naborach:
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169)
do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 72.

2018-06-06 11:15:59

Fort Mogiła i kopiec Wandy - zapraszamy na bieganie i zwiedzanie

 

Już 10 czerwca odbędzie się trzecia edycja Biegu Twierdzy Kraków. Będzie to okazja, aby pobiegać przy forcie Mogiła w Nowej Hucie, a także zwiedzić wnętrza fortu i pobliski kopiec Wandy.

Fort Mogiła i kopiec Wandy - zapraszamy na bieganie i zwiedzanie

 

3. edycja Biegu Twierdzy Kraków rozpocznie się od godz. 8 od rejestracji chętnych zawodników. Start biegu przełajowego nastąpi o godz. 10. Uczestnicy pobiegną na dystansie 5 lub 10 km. Dla chętnych została także przygotowana trasa nordic walking na 5 km. Na godz. 12 zaplanowano dekorację zwycięzców biegu przełajowego. Warunki uczestnictwa oraz rejestracja zawodników na stronie internetowej bieg-twierdzy-krakow.pl.

 

W godz. 13-18 będzie można zwiedzać fort Mogiła z przewodnikiem. Uczestnicy szczegółowo poznają historię fortu oraz przeznaczenie jego pomieszczeń. Zwiedzanie możliwe o każdej pełnej godzinie. Zbiórka grupy przy wejściu do fortu.

 

Również w godz. 13-18 odbędą się prezentacje grup rekonstrukcji historycznej, wystawa prac dyplomowych i magisterskich studentów Wydziału Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej oraz będzie czynna strefa gastronomiczna.

 

W planach także wiele innych atrakcji przy kopcu Wandy. O godz. 13 plecenie wianków ze świeżych kwiatów. W godz. 13-16 „Namaluj sobie Kopiec”, czyli happening plastyczny (malowanie na płótnie) i „Przystanek Archeologia”, na który zaprasza Muzeum Archeologiczne w Krakowie, oddział Nowa Huta. O godz. 14 rozpocznie się spacer ornitologiczny, a o godz. 16 spacer przyrodniczy. Na godz. 15.30 zaplanowany jest pokaz musztry konnej, władania lancą i szablą w wykonaniu Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. J. Piłsudskiego. W godz. 16-17 najmłodsi zabawią się w poszukiwanie skarbów a w godz. 16-18 odbędą się warsztaty bębniarskie.

 

Wszystkie planowane wydarzenia będą bezpłatne dla uczestników. Na niektóre wydarzenia ilość miejsc jest ograniczona, konieczna będzie wcześniejsza rezerwacja.

 

Organizatorzy: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin", Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta oraz Muzeum Archeologiczne w Krakowie.

2018-05-25 09:07:51

KOMUNIKAT

     W związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej w Urzędzie Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.05.2018 r. mogą występować problemy techniczne związane z  wykonywaniem połączeń przychodzących i wychodzących. Usterki są usuwane na bieżąco.

2018-05-25 08:28:17

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w celu realizacji usług świadczonych przez jednostkę.

 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że:

1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia M
inistra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

3. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie usługi, o którą się Państwo staracie.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, adres e-mail: iod@zbk.krakow.pl.

  

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

2018-05-17 15:16:20

Bieg Twierdzy Kraków

     Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, Stowarzyszenie ADVENTURE  i Małopolskie Stowarzyszenie  Miłośników Historii „Rawelin" zapraszają na kolejną edycję  biegów przełajowych na terenie miasta Krakowa . 19 maja 2018 r. odbędzie się Bieg Twierdzy Kraków przy forcie Łapianka (ul. Forteczna).  Uczestnicy imprezy pobiegną na dystansie 5 lub 10 kilometrów a start i meta zostały wyznaczone w pobliżu fortu.  Od  godz. 8 do godz.  9.30 potrwa rejestracja zawodników. Start biegu przełajowego zaplanowany jest na godz. 10. A o godz. 12 medale odbiorą  zwycięzcy. Wybór lokalizacji związanych z Twierdzą Kraków nie jest przypadkowy. Organizatorom wydarzenia  zależy  nie tylko na zorganizowaniu modnego sposobu spędzania czasu ale także na pogłębianiu wiedzy mieszkańców Krakowa o obiektach tworzących największą twierdzę w Europie środkowo-wschodniej. Dla wszystkich zainteresowanych Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii RAWELIN zapewni oprowadzanie po terenie fortu.  Łapianka była jednym z fortów Twierdzy Kraków, umożliwiającym panowanie nad traktem wiedeńskim (dzisiejsza ulica Zakopiańska). Zarówno budynek jak i jego otoczenie przechodziły różne koleje:  mieściły się tu m.in. magazyny wojskowe i  wytwórnia wina, co doprowadziło do dewastacji obiektu.  Jednak  lokalizacja fortu  a także jego układ i stan istniejący pozwoliły na rekomendowanie Łapianki  na siedzibę Centrum i Muzeum Ruchu Harcerskiego. Aktualnie fort Łapianka jest w trakcie rewitalizacji. Inwestycja po zakończeniu będzie pełniła funkcję muzealną do prezentowania zbiorów  i pamiątek historii ruchu harcerskiego w Polsce, a także funkcję centrum organizacyjnego i biwakowego dla harcerzy. Zapisy I szczegółowe informacje o  sobotnim biegu  znajdują się na stronie www.bieg-twierdzy-krakow.pl.  Kolejne biegi przełajowe przy fortach zaplanowane zostały w czerwcu (fort Mogiła) oraz lipcu (fort Benedykt).

2018-04-13 11:07:56

Oświadczenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

Kolejny raz na portalu www.dziennikpolski24.pl i www.gazetakrakowska.pl ukazał się artykuł nierzetelny i zawierający manipulacje, autorstwa Małgorzaty Mrowiec – „Kraków. ZBK, korupcja i ustawione przetargi. Kolejny zatrzymany przez CBA w związku z aferą dotyczącą atrakcyjnych nieruchomości pod Wawelem”.

Już sam tytuł jest manipulacją i ma zasugerować czytelnikom, że artykuł odkryje nieprawidłowości, do jakich dochodzi w jednostce, czyli korupcję i „ustawione przetargi”. Tymczasem z komunikatu CBA, na podstawie którego tekst powstał, jednoznacznie wynika, że śledztwo dotyczy powoływania się na wpływy, m.in. w administracji samorządowej oraz w ZBK i podejmowania bezprawnego pośrednictwa w załatwianiu najmu lub kupna mieszkań i lokali użytkowych.

Tytuł ma także sugerować, że kolejny zatrzymany przez CBA w związku z aferą, to urzędnik pracujący w miejskiej jednostce. Jednak żadna z zatrzymanych pięciu osób – o czym dokładnie informuje rzecznik CBA w komunikacie, nie jest urzędnikiem samorządowym, związanym z Urzędem Miasta Krakowa.

Takie zredagowanie tytułu artykułu godzi w dobre imię jednostki i zatrudnionych w niej pracowników, tym bardziej, że treść komunikatu na stronie CBA nie daje żadnych podstaw do formułowania wniosków, jakoby któryś z przetargów mógł być „ustawiony”. Należy podkreślić, że procedury przetargowe są publiczne i jawne.

Urząd Miasta Krakowa i Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w pełni współpracują z organami ścigania, m.in. przekazując wszelkie żądane dokumenty i informacje – tak, aby jak najszybciej postępowanie mogło zostać zakończone.

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor

Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

2018-03-07 11:02:37

Możecie  zmienić Kraków!

Do 31 marca można składać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego miasta . W tym roku na realizację zadań  zostało przeznaczone 12 455 000 zł. Jeżeli więc macie zamiar zmienić  swoje najbliższe sąsiedztwo, myślicie o  małej inwestycji na waszym osiedlu lub macie inne plany związane   z realizacją potrzebnej inwestycji  -  zgłoście  swoje propozycje  do budżetu obywatelskiego. W  jego ramach  realizowane będą  większe zadania tzw. ogólnomiejskie ale także  mniejsze  zadania dzielnicowe.

Podobnie jak podczas poprzednich edycji  budżetu obywatelskiego  i w tym roku odbywają się spotkania informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców  oraz maratony pisania projektów do budżetu. Daty spotkań i wszystkie  inne potrzebne informacje znajdziecie  na: www.budzet.krakow.pl.

2018-02-27 15:14:10

Impreza  w Kotłowni

W najbliższą niedzielę, 4 marca w kotłowni na os. Centrum B 11 a odbędzie się niezwykła impreza.  W  godzinach 10 -21  osoby zainteresowane historią Nowej Huty i  pasjonaci eksploracji poprzemysłowych przestrzeni będą mieli okazję zobaczyć zamknięte na co dzień pomieszczenia starej kotłowni z okresu budowy Nowej Huty, zlokalizowanej na os. Centrum B 11a

W programie wydarzenia m.in. możliwość zwiedzenia obiektu wraz ze spacerem po sąsiednich osiedlach, podczas których uczestnicy poznają lokalizacje innych kotłowni na terenie Nowej Huty, historie budowy dzielnicy, ciekawostki związane z mało znanymi obiektami  tej dzielnicy. Organizatorzy postawili też zaprezentować  niestandardowe możliwości wykorzystania industrialnych obiektów. Będzie ciekawa aranżacja oświetlenia, wystawa zabytkowych tablic BHP w hali garażu, prezentacja albumu Tomasza Gotfryda „Zamknięte/Closed” i spotkanie z autorem, spotkanie z pasjonatami niedostępnych miejsc (nie tylko schronów), dyskusja o tym rodzaju aktywności, prezentacja zdjęć z najciekawszych lokalizacji z terenu Nowej Huty oraz koncert-performance w dawnym pomieszczeniu kotłów zespołu UnitraProdiż (Ludwik Zamenhof – loopy, tm0026 – wokale) wzbogacony wizualizacjami tworzonymi na żywo w wykonaniu VJ Dragosza.  Przestrzeń kawiarnianą zapewnia Klub Betel.

Wszystkie planowane wydarzenia będą bezpłatne, na wycieczki ilość miejsc jest ograniczona więc  konieczna będzie wcześniejsza rezerwacja miejsc  (zapisy: www.schronynh.rawelin.org).

 

Organizatorami imprezy są ”, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii Polski „Rawelin”, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida oraz Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

 

PROGRAM:

10-14 // Zwiedzanie pomieszczeń kotłowni oraz spacer po Nowej Hucie z przewodnikiem ze MSMH „Rawelin” (zapisy: www.schronynh.rawelin.org)

od 14  // Wystawa tablic BHP z okresu PRL-u / możliwość samodzielnego zwiedzania pomieszczeń kotłowni

15  // Nieznana Nowa Huta - spotkanie z pasjonatami nie tylko podziemi

16.30 // Projekt dokumentalny Tomasza Gotfryda "Zamknięte/Closed". Prezentacja albumu, spotkanie z autorem

19-21  // Koncert – performance zespołu UnitraProdiż wzbogacony wizualizacjami na żywo w wykonaniu VJ Dragosza

2018-02-21 14:31:55

Zarząd Budynków Komunalnych  informuje o możliwości odbycia bezpłatnej praktyki zawodowej/studenckiej

Celem praktyki zawodowej/studenckiej jest umożliwienie studentom/uczniom zastosowania
i pogłębienia wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Aby móc odbyć nieodpłatną praktykę zawodową/studencką w Zarządzie Budynków Komunalnych
w Krakowie nale
ży spełnić poniższe formalności.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o możliwość odbycia praktyki skierowane do Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 • W podaniu może być sugerowany Zespół lub Referat, w którym Praktykant chciałby odbyć praktykę.
 • Należy wpisać okres praktyki (zakres dat od… do… oraz liczbę godzin).
 • Należy podać dane teleadresowe.
 • Porozumienie/umowa z uczelni/szkoły policealnej w 2 egz. bez daty zawarcia umowy.
 • W umowie/porozumieniu zawarcie klauzuli, mówiącej o tym, że praktyka jest bezpłatna.
 • W umowie/porozumieniu nie należy podawać Zespołu/Referatu - należy ogólnie wpisać Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz nie należy wpisywać opiekuna.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel.:

Joanna Nowak – tel. 12 616-62-02

Dajana Sepot – tel. 12 291-28-17

2018-02-01 12:49:10

Można zwiedzić  Fort Mogiła

Gmina Kraków udostępnia forty na ciekawe wydarzenia! Tym razem zwiedzającym zostanie udostępniony Fort 49 ½ a  Mogiła, zarządzany przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Już 11 lutego można wziąć udział w spacerze „Śladami trzech wojen", który rozpocznie się od zwiedzania Fortu 49 ½ a  Mogiła. Start o godz. 10, kolejne zwiedzanie o godz. 12 i 14. Uczestnicy spaceru zwiedzą ponadto schron amunicyjny „Mogiła”, naziemne elementy infrastruktury schronowej na os. Szkolnym oraz Muzeum Czynu Zbrojnego. Zwiedzanie jest bezpłatne, ale trzeba się na nie zapisać na stronie: www.schronynh.rawelin.org. Organizatorzy: Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin”, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida i Muzeum Czynu Zbrojnego zapraszają!

2018-01-18 10:44:18

 

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE POSZUKUJE KANDYDATÓW

NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH I WYKUPU

LOKALI (UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA

W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI)


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe architektoniczne lub w zakresie budownictwa lądowego,

 • spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 

Obowiązki:

 • Odbiór zleconych dokumentacji inwentaryzacyjnych od wykonawców oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z właściwymi przepisami oraz umowami na wykonanie inwentaryzacji (w tym również odsyłanie do ewentualnej korekty lub uzupełnienia).

 • Przesyłanie odebranych dokumentacji wspólnotom mieszkaniowym i administratorom budynków celem ich weryfikacji, a po jej uzyskaniu innym właściwym komórkom organizacyjnym Zarządu Budynków Komunalnych oraz Urzędu Miasta Krakowa.

 • Wzywanie wykonawców dokumentacji do ich korekty w wyznaczonym terminie, zgodnie z uwagami uczestników procedury weryfikacji dokumentacji, po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych uwag.

 • Dokonywanie korekt dokumentacji inwentaryzacyjnych w ramach sprawowania prawidłowego zarządu zasobem nieruchomości, w szczególności poprzez przeprowadzanie wizji i pomiarów kontrolnych w lokalach; nanoszenie wyników weryfikacji na dokumentacje.

 • Występowanie do właściwego organu architektonicznego z wnioskiem o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

 • Bieżąca współpraca z wykonawcami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie dotyczącym dokumentacji technicznych lokali i budynków.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną zaproszone
na rozmowę.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 19 lutego 2018 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 82.

2017-12-14 10:44:18

 

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE POSZUKUJE KANDYDATÓW

NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH I WYKUPU

LOKALI (UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY W CELU ZASTĘPSTWA PRACOWNIKA

W CZASIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI)


Wymagania:

 • wykształcenie wyższe architektoniczne lub w zakresie budownictwa lądowego,

 • spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 

Obowiązki:

 • Odbiór zleconych dokumentacji inwentaryzacyjnych od wykonawców oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z właściwymi przepisami oraz umowami na wykonanie inwentaryzacji (w tym również odsyłanie do ewentualnej korekty lub uzupełnienia).

 • Przesyłanie odebranych dokumentacji wspólnotom mieszkaniowym i administratorom budynków celem ich weryfikacji, a po jej uzyskaniu innym właściwym komórkom organizacyjnym Zarządu Budynków Komunalnych oraz Urzędu Miasta Krakowa.

 • Wzywanie wykonawców dokumentacji do ich korekty w wyznaczonym terminie, zgodnie z uwagami uczestników procedury weryfikacji dokumentacji, po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych uwag.

 • Dokonywanie korekt dokumentacji inwentaryzacyjnych w ramach sprawowania prawidłowego zarządu zasobem nieruchomości, w szczególności poprzez przeprowadzanie wizji i pomiarów kontrolnych w lokalach; nanoszenie wyników weryfikacji na dokumentacje.

 • Występowanie do właściwego organu architektonicznego z wnioskiem o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali.

 • Bieżąca współpraca z wykonawcami i wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie dotyczącym dokumentacji technicznych lokali i budynków.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną zaproszone
na rozmowę.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 82.

2017-12-06 23:29:14

Będzie niezwykły miejski Sylwester

Cztery lokalizacje i cztery sceny ­ - na Rynku Głównym, Rynku Podgórskim w Tauron Arenie i w Alei Róż.  Na każdej ze scen wystąpią artyści, którzy zapewnią krakowianom niezapomniane przeżycia i moc wspomnień z koncertów, imprez i potańcówek! Miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe zapraszają na Sylwestra w Krakowie wszystkich – niezależnie od wieku i upodobań muzycznych.

Więcej informacji szukajcie na www.krakow.pl

2017-12-03 19:15:19

Odbierz roślinę!

Bądź razem z nami w walce o czyste powietrze dla Krakowa!

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Urzędu Miasta Krakowa na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym mieście, powtórnie będą rozdawane ozdobne rośliny doniczkowe:

- Ficus Benjamina Natasja,

- Skrzydłokwiat,

- Dracena,

- Chamedora Wytworna

Będzie 20 tys. roślin. Wybierz termin, (9 lub 10 grudnia 2017r. ) oraz dogodną dla siebie lokalizację (Magistrat - Plac Wszystkich Św. lub Nowohuckie Centrum Kultury), przyjdź i odbierz dla siebie lub swoich bliskich ozdobną roślinę doniczkową.

2017-11-09 01:12:06

Odbierz roślinę! Bądź razem z nami w walce o czyste powietrze dla Krakowa!

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Urzędu Miasta Krakowa na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym mieście, będą rozdawane ozdobne rośliny doniczkowe. Będzie ich aż 10 000! Wybierz termin, (11 lub 12 listopada 2017r. ) oraz dogodną dla siebie lokalizację (Magistrat - Plac Wszystkich Św., Nowohuckie Centrum Kultury), przyjdź i odbierz dla siebie lub swoich bliskich ozdobną roślinę doniczkową.

Bądź razem z nami w walce o czyste powietrze dla Krakowa!

2017-11-09 01:03:50

„Apteka Pod Aniołem Stróżem” przy ul. Kościuszki 18 została wynajęta!

3 listopada zwycięzca aukcji podpisał z Zarządem Budynków Komunalnych  w Krakowie umowę na wynajem  pomieszczeń  „Apteki Pod Aniołem Stróżem”.  Najemca deklaruje, że w  lokalu będzie działał  antykwariat.  W  pomieszczeniach zachowały się elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia po „Aptece Pod Aniołem Stróżem”, działającej w tym miejscu nieprzerwanie od początku istnienia budynku, tj. od ok. 1890 roku. Zabytkowy wystrój i wyposażenie będą zachowane.

2017-10-26 23:40:18

   Wokół bloków 11 A i 11 B na os. Złotej Jesieni powstał ogród społeczny. To nie tylko ozdoba ale także miejsce spędzania wolnego czasu. Ogród zaprojektowano  po konsultacjach z mieszkańcami, którzy postanowili wyposażyć swoje najbliższe otoczenie  w brakujące dotąd elementy czyli: chodnik, ławki do siedzenia czy drewniane urządzenia ( w formie pieńków drzew) służące dzieciom do zabawy.

Ogród został zrealizowany w ramach projektu Ogrody Nowej Huty przy wsparciu m.in. Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz głównego sponsora projektu firmy ArcelorMittal Poland S.A.

2017-10-20 23:52:54

     W sobotę, 28 października zwiedzamy fort Mogiła w Nowej Hucie. Chętnych zapraszamy  na  godz. 11. Miejsce zbiórki – przystanek tramwajowy „Kopiec Wandy”. Naszym przewodnikiem będzie dr Krzysztof Wielgus.

Fort 49½a Mogiła  to  jeden z obiektów Twierdzy Kraków. Znajduje się przy ul. Igołomskiej na terenie dawnej wsi Mogiła, ok. 500 metrów od Kopca Wandy. Powstał  w latach 1895-1896, by  strzec traktu sandomierskiego i skarpy wiślanej w Mogile. Pod względem konstrukcyjnym jest niemal identyczny jak fort 41a „Mydlniki” . Charakteryzował się m.in. spłaszczonym narysem wału , posiadał klasyczną, typową dla podobnych dzieł obronnych otwartą fosę a jego ściany wykonano z cegły. Baterie artyleryjskie sprzężone z fortem „Mogiła” przy współudziale szańca 49½ „Wanda” prawdopodobnie brały udział w działaniach wojennych podczas tzw. I bitwy o Kraków  16-25 listopada 1914 r. Po wojnie fort przechodził różne koleje. W okresie międzywojennym stracił swoją bojową wartość i został przejęty przez Wojsko Polskie. W latach 1939-45 mieściły się  tu koszary i magazyny niemieckiej służby budowy lotnisk. W okresie budowy Nowej Huty w forcie kwaterowali robotnicy. Następnie obiekt został opuszczony i rozpoczęła się jego dewastacja. W  porównaniu do innych opuszczonych zabytków Twierdzy zachował się  jednak w dość dobrym stanie. Np. koszary z wyjątkiem uszkodzeń detali przetrwały w postaci pierwotnej.  W świetnym stanie zachowały się forteczne szalety i niektóre detale architektoniczne – nadproża okienne, kamienne okleiny we wnękach okien. Istnieje też nadal budynek, w którym mieściła się wartownia. Do 2009 r. fort stanowił własność skarbu państwa. Następnie wojewoda  Małopolski na wniosek i za zgodą prezydenta miasta Krakowa  przekazał  nieruchomość Gminie Miejskiej Kraków. Rewitalizacja fortu została wykonana w drodze tzw. działań kompensacyjnych za budowę spalarni w Nowej Hucie. Właściwy remont był realizowany w dwóch obszarach: zieleni  oraz budowli. W 2010 roku została uporządkowana zieleń forteczna. Rok później wykonano inwentaryzację architektoniczną wraz z inwentaryzacją form ziemnych i  programem konserwatorskim obiektu. W 2014 roku rozpoczął się  I etap remontu stropodachu wraz z nasypem ziemnym nad obiektami kubaturowymi. Koszt realizacji wyniósł 339 754, 68 zł. W 2015 roku kontynuowano prace przy renowacji stropodachu (na kwotę 90 505, 12 zł). W ubiegłym roku r został wykonany I etap remontu elewacji na kwotę 127 069, 96 zł z  czego 46 489,01 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

2017-10-20 11:08:27

Nowość ! - Standardy oznakowania lokali użytkowych

   Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w związku z realizacją prac budowlanych mających na celu modernizację pawilonu położonego na os. Kolorowym 10 w Krakowie, poprzez m.in. wymianę stolarki okiennej oraz renowację  elewacji budynku, zlecił opracowanie standardów oznakowania lokali użytkowych znajdujących się na terenie ww. pawilonu handlowego.

Ze względu na fakt, że ww. nieruchomość znajduje się na terenie układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132 oraz ujęta jest w gminnej ewidencji zabytków, opracowanie standardów oznakowania lokali zostało zrealizowane przy ścisłej współpracy z Plastykiem Miasta oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków w Krakowie.

Mając na względzie dbałość o estetykę odnowionego budynku, najemcy lokali użytkowych będą mogli umieszczać na elewacji oraz przeszkleniach ww. nieruchomości, indywidualne nośniki informacji wizualnej zgodnie z opracowanymi standardami, dotyczącymi rodzaju, formy oraz sposobu ich montażu na terenie pawilonu. Opracowane standardy stanowią przykład dobrych praktyk oznakowania lokali użytkowych znajdujących się w budynkach położonych na terenie miasta Krakowa.

Sukcesywnie w ramach realizacji kolejnych remontów elewacji pawilonów handlowych pozostających w zarządzie ZBK, opracowywane będą tożsame standardy instalowania nośników informacji wizualnej dla następnych budynków.

Powyższe działania mają na celu poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, której elementem są również elewacje komunalnych pawilonów handlowych.

więcej


2017-10-13 10:18:24

Zapraszamy na zwiedzanie  szańca polowego FS 3

W najbliższą sobotę, 14 października Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie i Miasto Kraków zapraszają  na kolejną wycieczkę po krakowskich fortyfikacjach. Tym razem w planie zwiedzenie szańca polowego FS 3 przy ul. Hofmana i Małeckiego oraz śladów 3 bram fortecznych prowadzących do nowego rdzenia Twierdzy Kraków, wraz z ostrogami  flankującymi  oraz odcinkiem wału i muru.

Zwiedzanie odbędzie się w ramach akcji Spacerownik Gazety Wyborczej.  Zbiórka chętnych w sobotę, o godz. 11 w okolicy  schronu przy ul. Hofmana.

Szaniec FS 3 (niem. Feldschanze 3 – szaniec polowy) to  element zespołu fortyfikacji   Twierdzy  Kraków. Powstał w latach 1854-1855, na tyłach fortu Kościuszko z funkcją obrony doliny Rudawy. Był to typowy szaniec o siedmiobocznym narysie - jeden z ok. 30 podobnych,  charakterystycznych   dla polowych fortyfikacji, zrealizowanych w okresie wojny  kr. Do chwili obecnej  w nienaruszonej postaci oprócz FS 3 zachowało się tylko jedno  dzieło tego typu -   FS 29 na Skałkach Twardowskiego, w pobliżu ul. Tynieckiej.

Szaniec  posiadał klasyczną fosę kutą w skale, wał ziemno-kamienny, a na tym wale wtórne poprzecznice ze schronami z kamienia i blachy falistej. W centrum znajdował się prowizoryczny budynek (blokhau) .  Został zlikwidowany przed 1909 r. (dokładna data nie jest znana). Obiekt znajduje się przy ul. Hoffmana /Małeckiego

W 2015 r. przy Szańcu  FS 3 ZBK rozpoczął prace rewitalizacyjne polegające na porządkowaniu zieleni, usuwaniu drzew powalonych i zamierających. W roku 2016 została wykonana inwentaryzacja zieleni z projektem gospodarki i odtworzenia układu zieleni fortecznej oraz uporządkowanie terenu wraz z pracami zieleniarskimi za  60 670 zł. Prace zostały  zrealizowane z dofinansowaniem ze środków NFRZK.​​​

2017-10-13 09:45:59

Finał Roku Tadeusza Kościuszki: wspólne zdjęcie mieszkańców i Lekcja Śpiewania na Rynku Głównym

Portret zbiorowy krakowian w czapkach krakuskach, Lekcja Śpiewania „Wszyscy jesteśmy Kościuszkami”, zlot młodzieży, zasadzenie pamiątkowego platana, zawody biegowe – to tylko niektóre wydarzenia w ramach zakończenia Roku Tadeusza Kościuszki, które odbędą się 12 – 15 października w Krakowie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do licznego i aktywnego w nich udziału!

Pamiątkowe zdjęcie mieszkańców Krakowa w czapkach krakuskach z drabiny wozu strażackiego wykona fotograf Wiesław Majka. Wszyscy, którzy chcą się znaleźć na zdjęciu, powinni pojawić się w sobotę 14 października o godz. 15.00 w Rynku Głównym przed Wieżą Ratuszową. Wraz z mieszkańcami Krakowa i jego gośćmi do zbiorowego zdjęcia ustawi się… Tadeusz Kościuszko. Od godziny 14.30 na miejscu będzie można odebrać darmową czapkę krakuskę. Dla mieszkańców przygotowano 10 tysięcy papierowych czapek. Zdjęcie będzie można pobrać ze strony www.krakow.pl – wydrukować lub podzielić się nim ze znajomymi.

O godz. 15.30 rozpocznie się Lekcja Śpiewania pieśni i piosenek kościuszkowskich „Wszyscy jesteśmy Kościuszkami”. Kancelaria Prezydenta zapewni na tę okazję 4000 bezpłatnych śpiewników.

12 października (czwartek) o godz. 17.00 na Kopcu Kościuszki odbędzie się inauguracja zlotu młodzieży szkół im. Tadeusza Kościuszki. W programie wydarzenia: zasadzenie i chrzest nowej odmiany róży – „Tadeusz Kościuszko”, ślubowanie młodzieży klas pierwszych IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, iluminacja kopca przez korowód z pochodniami.

13 października (piątek) o godz. 16.30 na Plantach Krakowskich (na odcinku pomiędzy ul. Szewską i ul. św. Anny) zostanie posadzony pamiątkowy platan z okazji roku Tadeusza Kościuszki i 200. rocznicy jego śmierci.

W dniu 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki (15 października) odbędą się uroczystości w Katedrze na Wawelu. Zainauguruje je o godz. 9.30 złożenie kwiatów na sarkofagu Tadeusza Kościuszki w Krypcie św. Leonarda. O godz. 9.45 zabrzmi dzwon Zygmunta. O godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego.

15 października o godz. 11.00 przed TAURON Areną Kraków wystartuje wspólnie z 4. PZU Cracovia Półmaratonem Królewskim bieg dla wszystkich specjalistów od krótszych dystansów -  Bieg „5 dla Kościuszki”. Będzie to bieg na 5 km, upamiętniający dwusetną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Zapraszamy każdego, kto chciałby wyruszyć na trasę z tej samej linii startu (ul. Lema przed TAURON Areną Kraków) co półmaratończycy i finiszować na płycie głównej wewnątrz największej i najnowocześniejszej hali widowiskowo – sportowej w Polsce! Wystarczy mieć ukończone 16 lat i być w stanie dotrzeć do mety w regulaminowym czasie 40 min. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zis.krakow.pl.

Patroni medialni: RMF, TVP 3 Kraków, Love Kraków, www.krakow.pl, dwutygodnik miejski Kraków.Pl.

Przypomnijmy; Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Tadeusza Kościuszki, w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą jego śmierci. Kościuszko – Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej i przywódca ogólnonarodowego powstania – insurekcji kościuszkowskiej, to polski i amerykański generał, niezłomny bojownik w walkach o niepodległość. W Krakowie, w katedrze wawelskiej, w krypcie św. Leonarda spoczywają jego szczątki, u stóp Wawelu znajduje się jego pomnik, w naszym mieście obywatele usypali Kopiec Kościuszki - jeden z najtrwalszych symboli idei wolności i niepodległości Polski.

Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty. Kościuszko uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość, a Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości nazwał go najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Inauguracja Roku Kościuszkowskiego w Krakowie odbyła się 24 marca br. na Rynku Głównym. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie Komitetu Kopca Kościuszki, dzieci i młodzież uczący się w szkołach, których patronem jest Tadeusz Kościuszko, Bracia Kurkowi, mieszkańcy Krakowa i turyści. W ramach Roku Kościuszkowskiego odbywały się wystawy, wykłady, lekcje muzealne.

2017-09-15 23:29:59

Zmierzmy kreatywny puls Krakowa

 

Helsinki, Mannheim, San Sebastian, Sewilla i Taipei, a teraz także Kraków. Nasze miasto, jako pierwsze w Polsce, dołączy do elitarnego grona ośrodków miejskich, które realizują program badania Indeksu Kreatywnego Miast, autorskiej koncepcji wybitnego brytyjskiego eksperta do spraw rozwoju kreatywnego miast – prof. Charlesa Landry’ego. Od dnia 5 września startuje pierwsza część projektu, która ma mapować najważniejsze ogniska kreatywnej energii naszego miasta. Każdy może w tym badaniu wziąć udział. Ankiety w wersji krótkiej i rozszerzonej dostępne są na: creativecitiesindex.org.

2017-09-07 09:28:54

2017-07-31 11:09:53

Zobacz na żywo transmisję z pasieki ustawionej na dachu siedziby Zarządu Budynków Komunalnych przy ul. Czerwieńskiego

pasieka


2016-10-24 15:40:50

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 listopada 2016 r. nastąpi zmiana numerów telefonów w poszczególnych Biurach Obsługi Mieszkańców.
      Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.zbk.krakow.pl/kontakt.html.

2016-10-24 15:39:32

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W REFERACIE TECHNICZNYM

 

Wymagania:

a)      spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

b)     minimum średnie wykształcenie,

c)      minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,

d)     posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,

e)      znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Obowiązki:

a)      sporządzanie potrzeb remontowych prac remontowych wynikających z przeglądów technicznych, a wskazanych w art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz wynikających
z wszelkich nieprawidłowości stanu technicznego i zagrożeń w budynkach
i infrastrukturze technicznej, celem opracowania zbiorczego planu remontów,

b)     sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót i do czasu obowiązywania rękojmi lub udzielonej gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

c)      reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zakresem rzeczowo-finansowym określonym w ofercie Wykonawcy i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

d)     nadzorowanie robót remontowych, przebudowy i robót inwestycyjnych wykonywanych przez Wykonawców.

 

 

Więcej informacji dotyczących ww. ogłoszenia oraz aktualne ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie na stronie:

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169

 

 

 

2016-08-02 14:49:42

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH I WYKUPU LOKALI (UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO)

 

Wymagania:

-wykształcenie wyższe architektoniczne lub w zakresie budownictwa lądowego,

-spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
,

 

Obowiązki:

-odbiór dokumentacji inwentaryzacyjnych od wykonawców oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z właściwymi przepisami oraz umowami na wykonanie inwentaryzacji,

-przesyłanie odebranej dokumentacji wspólnotom mieszkaniowym i administratorom budynków celem ich weryfikacji, a po jej uzyskaniu innym właściwym komórkom organizacyjnym Zarządu Budynków Komunalnych oraz Urzędu Miasta Krakowa,

-dokonywanie korekt dokumentacji inwentaryzacyjnych, w szczególności poprzez przeprowadzanie wizji i pomiarów kontrolnych w budynkach oraz nanoszenie wyników weryfikacji na dokumentacje,  

-występowanie do właściwego organu architektonicznego z wnioskiem o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

-dokonywanie inwentaryzacji lokali i budynków w zakresie niezbędnym do prawidłowego administrowania nieruchomością.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną zaproszone
na rozmowę.  

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do Zarządu Budynków Komunalnych
w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia
10 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 82.

2016-04-26 01:24:21

Konkurs Graffiti „Ósemka w sprayu” – V edycja

Temat: „Z kulturą za pan brat”

Organizatorzy: Rada Dzielnicy VIII Dębniki

oraz          Dom Kultury „Podgórze”

                  Zarząd Budynków Komunalnych

                  Pogromcy Bazgrołów

                  Straż Miejska Miasta Krakowa

Konkurs organizowany jest pod Honorowym Patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

Celem konkursu jest wspieranie sztuki street-art, jako jednego ze sposobów na poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, przełamywanie schematów myślenia o graffiti wyłącznie, jako o wandalizmie, a nie o sztuce, a przede wszystkim odkrycie i promocja uzdolnionych osób pasjonujących się grafiką i street – art’em

Regulamin konkursu

Baner


2016-01-19 11:50:48

    Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) z dniem 4 stycznia 2015 r. uruchomiony został w siedzibie jednostki Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Radca Prawny przyjmuje strony od poniedziałku do piątku, w godzinach:
10:00 – 14:00, w pokoju nr 032, parter.

Wszelkie informacje w powyższym zakresie dostępne są również na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/.

 

 

2015-12-22 15:29:16

UWAGA!

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2016 roku obsługę bankową Gminy Miejskiej Kraków realizował będzie PKO Bank Polski S.A.

W związku z powyższym zmianie ulegają indywidualne numery kont bankowych dotyczące bieżących opłat.

Prosimy o zapoznanie się z powiadomieniami o opłatach, które zostaną Państwu doręczone na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. i dokonywanie wpłat na właściwe (zmienione) numery kont.

 

2015-08-03 14:00:31

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW – YOU WIN

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Seniorów 55+ do wzięcia udziału w olimpijskich eliminacjach.

2015-07-15 13:58:04

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ
POŁOŻONĄ W KRAKOWIE PRZY UL. OJCOWSKIEJ 27

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zaprasza serdecznie zarządców nieruchomości do składania ofert na zarządzanie-administrowanie nowo powstałą Wspólnotą Mieszkaniową budynku przy ul. Ojcowskiej 27 w Krakowie.

Otrzymane oferty zostaną przedstawione właścicielom lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych podczas pierwszego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej celem dokonania wyboru zarządcy.

Dane na temat budynku:
Adres: ul. Ojcowska 27 w Krakowie

Ilość lokali mieszkalnych: 3

Ilość lokali użytkowych: 3 (w tym lokal S1)

Powierzchnia użytkowa nieruchomości: 452,99 m2 (wraz z pow. pomieszczeń przynależnych).

Liczba kondygnacji: I + poddasze użytkowe, liczba klatek schodowych: 1. Budynek w części podpiwniczony.

Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa i teletechniczna.

Planowany termin przekazania zarządu/administrowania nieruchomością: 1 sierpień 2015 r.

Ofertę należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 23 lipca 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, Punkt Obsługi Mieszkańców (dziennik podawczy) na parterze.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zarządcy oraz tytuł:

Oferta na zarządzanie nieruchomością położoną w Krakowie przy ul. Ojcowskiej 27.

Dodatkowe informacje w sprawie ww. nieruchomości można uzyskać poprzez nawiązanie kontaktu telefonicznego z pracownikiem Referatu Eksploatacji ZBK – Panem  Andrzejem Permus – tel. 12 616 6139.

 

2015-05-22 14:06:30

Polemika z nierzetelnym artykułem Pana Arkadiusza Maciejowskiego, Pani Agnieszki Maj i Pana Macieja Makowskiego na temat wymiany pieców

Dziennik Polski, 14 maja 2015 r. pt. "Miasto ma dawać przykład, a samo nie spieszy się z wymianą pieców"

Zdumienie i niedowierzanie. Te dwa słowa najlepiej oddać mogą odczucia związane z lekturą tekstu Arkadiusza Maciejowskiego, Agnieszki Maj i Macieja Makowskiego z "Dziennika Polskiego", w którym podejmują oni temat wymiany pieców węglowych. Artykuł pt. "Miasto ma dawać przykład, a samo nie spieszy się z wymianą pieców" uchybia zasadom prawa prasowego, bowiem został sporządzony z naruszeniem staranności i rzetelności dziennikarskiej, być może pisany pod gotową tezę. Niepodważalnym faktem jest, iż prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk, a każdy dziennikarz winien pamiętać o tej zasadzie, która wyznacza kanon rzetelnego i obiektywnego dziennikarstwa. Obowiązek ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku opisywania problemów społecznych. Czytając artykuł autorstwa wymienionych powyżej redaktorów z przykrością wypada stwierdzić, że zacytowana zasada stała się nic nie znaczącym komunałem. Smutny jest także fakt, iż tego typu nierzetelność znalazła swój finał na łamach takiej gazety, jak "Dziennik Polski".
Przykładem twórczej inwencji i braku obiektywizmu autorów tekstu jest już tytuł samego artykułu, jak i stwierdzenia o rzekomej "opornej" wymianie pieców w budynkach gminnych. Stwierdzenia te oparte są wyłącznie na własnych ocenach autorów artykułu, w konsekwencji wprowadzają czytelników w błąd i mają na celu wzbudzanie sensacji.
W tym miejscu dla pełnego obrazu należy całą sprawę nakreślić. Jest ona bowiem zbyt istotna, by móc ją bagatelizować.

Czytaj więcej

 

2015-05-21 10:53:39

W związku z awarią techniczną w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie, w dniach 21 i 22 maja 2015 r. wyłączona została obsługa stron w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych na parterze budynku, tj. w Referatach: Lokali Użytkowych i Fortów, Zamówień Publicznych i Umów, Czynszów Lokali Mieszkalnych, Czynszów Lokali Użytkowych oraz Rozliczeń Nieruchomości.

Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Od dnia 25 maja 2015 r. obsługa stron w ww. komórkach realizowana będzie w godzinach pracy jednostki.

2015-04-27 10:55:41

FORT NR 2 KOŚCIUSZKO
REWALORYZACJA BASTIONÓW ZACHODNICH

Kliknij, aby wyświetlić plik w dużej rozdzielczości

 

2015-04-15 11:34:55

Ogłoszenie o wynikach przetargu pisemnego na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2, otwartego w dniu 30 marca 2015 r. przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, znajduje się w: BIP
 

2015-03-20 12:07:47

ZMIANA SIEDZIBY ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

Ważna informacja dla mieszkańców - klientów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.


Od 1 kwietnia (środa) zmienia się siedziba Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie z os. Złotej Jesieni 14 na ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 w Krakowie.
Dotychczasowe numery telefonów nie ulegają zmianie.

Mapa dojazdu:

 

2015-02-17 09:58:53

W dniu 16 lutego br. w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie odbyło się spotkanie  instytucji i organizacji zainteresowanych działaniami na rzecz rewaloryzacji i popularyzacji Twierdzy Kraków. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wielu stowarzyszeń takich jak : Komitet Kopca Kościuszki, Fundacja Janus, Fundacja Hipoterapia, Fundacja Fort „Luneta Warszawska”, Stowarzyszenie C.K Regimentu Artylerii No 2, Ognisko TKKF; krakowskich uczelni, instytucji kultury (WBP w Krakowie, Muzeum AK, Muzeum Spraw Wojskowych) , domów kultury, organizacji turystycznych. Było to pierwsze spotkanie tak wielu podmiotów zarządzających i użytkujących zabytkowe obiekty militarne w Krakowie.

Omówiono plany wspólnych działań na rzecz szerokiego promowania Twierdzy Kraków i ewentualne możliwości wnioskowania o fundusze europejskie.

2014-07-22 11:08:32

Rozstrzygnięcie Konkursu Graffiti „ ÓSEMKA W SPRAYU” – III edycja

Dnia 3 lipca 2014 r. w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Jury konkursu dokonało wyboru projektu muralu, który powstanie na ścianie Żłobka Samorządowego  Nr 23 przy ulicy Słomianej 7. Tematem nadsyłanych prac w ramach III edycji Konkursu Graffiti „ Ósemka w sprayu” był „Żłobek z naszej bajki”.

Jury konkursowe obradowało w następującym składzie: prof. Piotr Jargusz  - Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego – przewodniczący oraz Beata Czarnota – Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK, Anna Dunajska – Zarząd Budynków Komunalnych, Izabela Gajewska - Dom Kultury „Podgórze”, Małgorzata Piotrowska – dyrektor Żłobka nr 23,  dr Jacek Pasieczny – Wydział Sztuki  UP, Paweł Zaborski -  Straż Miejska M. Krakowa oraz Arkadiusz Puszkarz, Krzysztof Gacek i Urszula Twardzik – radni Dzielnicy VIII. W obradach jury brał również udział Waldemar Domański - twórca akcji społecznej „Pogromcy Bazgrołów”.

Zwyciężył projekt autorstwa Krystiana Dziewanowskiego i Tomasza Klisia  „Bajkowy Świat”.  Na konkurs wpłynęło 6 projektów, między innymi ciekawe prace Katarzyny Czerniawskiej „Leżakowanie” oraz „ Spacerek” i pomysł „ Krakus Smok” , którego autorem był Krzysztof Świętek.  Gratulujemy autorom zwycięskiego projektu oraz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

http://www.zbk.krakow.pl/i/graffiti/Bajkowy_swiat.jpg

                                                                                                        Urszula Twardzik

2014-05-07 08:39:56

 

W związku z pracami technicznymi związanymi z rozbudową systemów informatycznych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie wystąpi czasowy brak dostępu do usługi newsletter.

Informacja o przywróceniu usługi opublikowana zostanie na stronie internetowej ZBK.

Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

 

2014-04-29 09:49:15

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, iż numery rachunków bankowych na które dokonywane są wpłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych nie uległy zmianie.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowości dokonywanych wpłat należy kontaktować się pod nr tel. 12 616-6119, 12 616-6120, 12 616-6124.

 

2014-01-21 08:20:44

OGŁOSZENIE

 

O WYNIKACH PRZETARGU PISEMNEGO NA WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ 80M2, PRZEPROWADZONEGO W DNIU 20 GRUDNIA 2013 R. PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE.

 

Na podstawie § 6 ust. 11 Regulaminu przetargu na wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2, w stosunku do których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2517/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29.08.2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargu na wynajem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, w stosunku do których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego.

 

Lokal przy ul. Królewskiej 62/8:

- przetarg wygrał Pan Grzegorz Wójcicki, zamieszkały przy ul. Bonerowskiej 11/9, 31-030 Kraków, który zaoferował stawkę czynszu w wysokości 20 zł;

- drugie miejsce zajęła Pani Maria Żarnowska, zamieszkała w Janowa Wola 11/11, 30-550 Kraków, która zaoferowała stawkę czynszu w wysokości 19,10 zł.

 

Lokal przy ul. Zyblikiewicza 5/148:

- przetarg wygrał Pan Tomasz Frejek, zamieszkały przy ul. por. Halszki 24/12, 30-611 Kraków, który zaoferował stawkę czynszu w wysokości 16,50 zł.

Była to jedyna, przyjęta oferta na ten lokal.

 

Lokal przy ul. Miodowej 9/19:

- przetarg wygrała Pani Magdalena Kozela, zamieszkała przy ul. mjr. Nuszkiewicza 11/5, 31-422 Kraków, która zaoferowała stawkę czynszu w wysokości 15,50 zł;

- drugie miejsce zajął Pan Wojciech Kaczmarzyk, zamieszkały przy ul. Warszawskiej 47/171, 25-531 Kielce, który zaoferował stawkę czynszu w wysokości 13,29 zł.

 

Lokal przy ul. Benedykta 7/9:

- przetarg wygrał Pan Andrzej Wójcik, zamieszkały przy ul. Zalesie 15, 30-384 Kraków, który zaoferował
stawkę czynszu w wysokości 14,30 zł;

- drugie miejsce zajął Pan Bartosz Drygała, zamieszkały przy ul. Łobzowskiej 9/4, 31-139 Kraków, który zaoferował stawkę czynszu w wysokości 13,75 zł.

 

Lokal przy ul. Limanowskiego 13/14:

- jedyna złożona oferta została odrzucona z przyczyn formalnych.

 

Łącznie zostały złożone 23 oferty, wszystkie zostały rozpatrzone przez komisję.

Liczba ofert przyjętych, tj. spełniających kryteria formalne oraz dochodowe: 17.

Liczba ofert odrzuconych, tj. niespełniających kryteriów formalnych bądź regulaminowych: 6.

 

Pouczenie:

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, że zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu oferenci, których oferty nie zwyciężyły w przetargu winni odebrać wadium w terminie 3 dni roboczych od daty niniejszego ogłoszenia, w miejscu dokonania wpłaty, tj. w kasie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie.

 

 

2014-01-20 14:18:40

 

PROGRAM ODDŁUŻENIE

 

Program reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób posiadających zadłużenie
z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych*, mających na celu pomoc w spłacie zadłużenia.

                                                        

             Osoby bezrobotne, emeryci, renciści, osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy, które posiadają zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych*, mogą wziąć udział w Programie Oddłużenie w ramach, którego będą mogły odpracować swoje zobowiązania względem Gminy Miejskiej Kraków.

              Osoby spełniające kryteria uczestnictwa w Programie, po uzyskaniu informacji na temat Programu i zakwalifikowaniu do udziału, realizują prace społecznie użyteczne, staże, roboty publiczne, są zatrudniane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie (MOPS). W trakcie zatrudnienia korzystają w Klubie Integracji Społecznej MOPS (KIS) z wsparcia w formie grupowej oraz indywidualnej pracowników socjalnych, prawnika, psychologa lub doradcy zawodowego. 

Spłacają na rzecz Gminy kwotę zadłużenia w wysokości: bezrobotni - nie mniejszej niż 50%, pozostali (emeryci, renciści, osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy) min. 80% wynagrodzenia. Osoby te regulują na bieżąco opłaty za korzystanie z lokalu. W trakcie pracy są objęci obowiązującym ubezpieczeniem.

         Dłużnicy w pierwszej kolejności wykonują prace społecznie użyteczne do 10 godzin tygodniowo, płatne 8 zł/h lub są zatrudniani na 0,5 lub pełen etat z wynagrodzeniem zasadniczym ok. 1 600 zł brutto na pełen etat. Umowy zawierane są na okres do 5 miesięcy. Wykonują prace porządkowe i gospodarcze.  

Klub Integracji Społecznej MOPS wspólnie z Zarządem Budynków Komunalnych i przy współpracy z Grodzkim Urzędem Pracy, organizuje spotkania informacyjne dla osób chętnych do udziału w Programie Oddłużenie. Spotkania odbywają się w siedzibie Klubu Integracji Społecznej.

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS)

  

os. Górali 19 w Krakowie

tel. 660-637-821

godziny otwarcia: 7.30-15.30

mail: is@mops.krakow.pl

Udział w spotkaniu jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu się w KIS.

* Program Oddłużenie skierowany jest do:

- osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z mieszkań komunalnych,

- osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych osób fizycznych i Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków,

- osób posiadających zadłużenie z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność osób nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Miejskiej Kraków.

 

2013-08-29 18:25:27

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne lub z zakresu administracji
 • minimum półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z windykacją
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

Obowiązki:

 • prowadzenie windykacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie lokali mieszjalnych na wyznaczonym rejonie
 • analiza zaległości najemców i użytkowników zadłużonych lokali
 • wystawianie wezwań do zapłaty na zadłużonych lokalach oraz prowadzenie rejestru dokonywanych działań windykacyjnych
 • przygotowywanie wniosków o zapłatę za zaległy czynsz oraz bezumowne korzystanie z lokali w celu skierowania sprawy do sądu
 • przygotowywanie wniosków o wypowiedzenie umów najmu lokali mieszalnych

Oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do Zarządu Budunków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 06.09.2013 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 64 42

2013-06-30 21:57:54

Z dniem 14 czerwca 2013 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie przejął w zarząd nową inwestycję mieszkaniową Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Działkowej/Łazy w Krakowie (budynki nr 24, 26, 31 i 33). Od początku sprawowania zarządu dla nowych budynków zapewniona została stała ochrona fizyczna. Budynki zostały również objęte ubezpieczeniem.

Galeria zdjęć znajduje się pod adresem http://www.zbk.krakow.pl/galeria_zdjec.html

2013-06-27 13:20:22

FINAŁ II EDYCJI KONKURSU GRAFFITI "ÓSEMKA W SPRAYU"

Dnia  22 czerwca 2013 r.  na terenie Osiedla przy ul. Jana Kantego Przyzby odbył się finał II edycji  Konkursu Graffiti "Ósemka w sprayu" organizowany  przez  Radę Dzielnicy VIII Dębniki przy współudziale Domu Kultury "Podgórze", Stowarzyszenia "Siemacha", Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury Sportowej oraz Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Konkurs odbywał się przy akceptacji Pani Plastyk Miasta Krakowa, która wyraziła zgodę na pomalowanie wyznaczonych powierzchni. 

Honorowy patronat na Konkursem objął przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

Konkurs skierowany był głównie do młodych ludzi, uczniów szkół  ponadgimnazjalnych, uczestników zajęć w domach kultury, klubów sportowych, podopiecznych "Siemachy" itp., jak również do innych osób – mieszkańców miasta. Tematem był "Nasz podwawelski smog", który nawiązywał do spraw ekologicznych -  zanieczyszczonego powietrza krakowskiego, sposobów jego ochrony.

Celem konkursu było przeciwdziałanie nielegalnemu graffiti, niszczeniu elewacji i dewastacji; pokazanie młodzieży że można przyczynić się do poprawy estetyki oraz  wyglądu przestrzeni miejskiej. Konkurs trwał od marca do czerwca  2013 i był organizowany ze środków Rady Dzielnicy VIII, w ramach zadań priorytetowych.   Zmagania finałowe poprzedziły odpowiednie przygotowania uczestników w tym warsztaty ćwiczeniowe prowadzone przez fachowców od sztuki muralu .

Jury w składzie:

 • Bogusław Kośmider   Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
 • Urszula Twardzik - radna Dzielnicy VIII – przewodnicząca Jury
 • Arkadiusz Puszkarz - Przewodniczący  Rady Dzielnicy VIII Dębniki
 • Przemysław Pokrywka - plastyk,  Dom  Kultury "Podgórze" 
 • Maria Modrinić - przedstawicielka  mieszkańców Osiedla
 • Anna Dunajska - Zarząd Budynków Komunalnych, członek Zespołu Zadaniowego ds. walki z nielegalnym graffiti przy Prezydencie M.  Krakowa
 • Barbara Skrzekut - Straż Miejska Miasta Krakowa
 • Paweł Zaborski - Straż Miejska Miasta Krakowa
 • Krzysztof Świętek - graficiarz, Stowarzyszenie "Siemacha" 
 • Marcin Fam - graficiarz

dokonało   oceny wykonanych murali. Przyznano następujące nagrody:

 • I Nagroda  500 zł dla Cezarego Moski za realizację projektu  muralu "SmoGczydlo" 
 • II Nagroda 300 zł dla Katarzyny Czerniawskiej za wykonanie projektu muralu "Pomaluj mój świat"
 • III Nagroda rzeczowa dla Tomasza Klisia za pracę wg projektu "Moje miasto Kraków"
 • IV nagroda rzeczowa dla Macieja Bursztyna i Jakuba Szewczyka za mural "Życie w oparach"
W realizacji projektów brali również udział: Sabina Czerniawska, Kacper Drozdowski oraz Krystian Dziewanowski, którzy również zostali nagrodzeni. Uczestnicy finału otrzymali też  cenne publikacje o polskim street art.

Nagrody wręczył Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy VIII Arkadiusz Puszkarz i zastępca Przewodniczącego Iga Lipiec

Serdecznie wszystkim dziękujemy i gratulujemy

W imieniu organizatorów
Urszula Twardzik
Radna Dzielnicy VIII Dębniki


Poniżej galeria zdjęć:

2013-06-25 11:09:54

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum  półroczne  doświadczenie  w  pracy  na  stanowisku  związanym z windykacją,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Obowiązki:

 • prowadzenie windykacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie lokali mieszkalnych na wyznaczonym rejonie,
 • analiza zaległości najemców i użytkowników zadłużonych lokali,
 • wystawianie wezwań do zapłaty na zadłużonych lokalach oraz prowadzenie rejestru dokonywanych działań windykacyjnych,
 • przygotowywanie  wniosków  o  zapłatę  za  zaległy  czynsz  oraz  bezumowne korzystanie z lokali w celu skierowania sprawy do sądu,
 • przygotowywanie wniosków o wypowiedzenie umów najmu lokali mieszkalnych.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę na zastępstwo od dnia 08.07.2013 r. 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 01.07.2013 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 42.

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

2013-05-26 23:39:19

Nagrodę główną w VI edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich w kategorii Rewitalizacja otrzymała Gmina Miejska Kraków -  Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie za projekt pt. "Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie". Celem konkursu było nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Muzeum Sztuki Współczesnej przy ul. Lipowej 4 w Krakowie, to obiekt współfinansowany ze środków unijnych oraz Ministerstwa Kultury. Projekt realizowany w latach 2007 – 2011. Całkowita powierzchnia użytkowa Muzeum Sztuki Współczesnej na terenie fabryki Schindlera przy ul. Lipowej w Krakowie wynosi ponad 10 000 m2. Obiekt muzeum jest przykładem nowoczesnej architektury na światowym poziomie, wkomponowanym w teren dawnej dzielnicy przemysłowej, w zespole postindustrialnym Krakowskiego Zabłocia.

Muzeum Sztuki Współczesnej w zaadaptowanych obiektach dawnej Fabryki Oskara Schindlera na Zabłociu oferuje mieszkańcom i turystom usługi publiczne w dziedzinie kultury i sztuki w atrakcyjnej i dynamicznej formule dostosowanej do wyzwań stawianych nowoczesnej instytucji kultury w mieście metropolitalnym.

 

 

Zobacz pełną relację na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

2013-02-26 12:02:05

II EDYCJA KONKURSU GRAFITTI "ÓSEMKA W SPRAYU"

Szczegóły oraz regulamin do pobrania: pobierz regulamin konkursu

2013-02-07 14:27:33

 

Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe lub średnie budowlane,
 • doświadczenie w budownictwie, w wykonawstwie lub na stanowisku sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeń dotyczących zakresu i formy dokumentacji projektowej,
 • znajomość programu do sporządzania kosztorysów inwestorskich,

 

Obowiązki:

 

 • sporządzanie dokumentów i wniosków niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego odnośnie zakresu robót do zrealizowania
 • sporządzenie wniosków o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych z budżetu jednostki na zadania, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • realizowanie zadań inwestycyjnych powierzonych przez Gminę Miejską Kraków ze środków budżetu miasta i/lub środków Unii Europejskiej,
 • udział w pracach Komisji Przetargowych.

 

Oferujemy:

 

 • Umowa o pracę na zastępstwo od dnia 25.02.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 20.02.2013 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 42.

 

Anita Wójcik

Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji

 

2013-01-05 17:34:33

Informacja o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego (umowa na zastępstwo)

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, iż w wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na ogłoszenie 

w sprawie pracy na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego, Komisja Rekrutacyjna nie podjęła decyzji o zatrudnieniu na ww. stanowisko.

Ogłoszenie o naborze dostępne jest pod adresem http://www.zbk.krakow.pl/aktualnosci.html

Katarzyna Zapał 

Dyrektor ZBK

 

2012-12-27 14:20:30

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na inwentaryzację, w dniu 31.12.2012 r. kasa Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie będzie zamknięta

2012-12-14 17:19:27

Zarząd Budynków Komunalnych  informuje, że w związku z przystąpieniem do akcji zapobiegania zatruciom tlenkiem węgla  „NIE dla czadu” dysponuje Dualnymi Czujnikami Dymu i Tlenku Węgla (czadu). Czujniki te zapewniają dokładną detekcję dymu oraz tlenku węgla z dowolnego źródła spalania w pomieszczeniach mieszkalnych. Powyższe urządzenia montowane będą nieodpłatnie w lokalach mieszkalnych wyposażonych w piecyki gazowe lub  ogrzewanych przez piece na paliwo stałe. Wszelkie informacje na temat można uzyskać pod numerem telefonu: 12-616-62-25.

2012-12-12 23:42:10

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie budowlane,
 • doświadczenie w budownictwie, w wykonawstwie lub na stanowisku sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji,
 • posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnień PSOZ lub potwierdzenia prawa do nadzorowania robót budowlanych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeń dotyczących zakresu i formy dokumentacji projektowej,
 • znajomość programu do sporządzania kosztorysów inwestorskich,
 • doświadczenie w realizacji rozliczania inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Obowiązki:

 • sporządzanie dokumentów i wniosków niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego odnośnie zakresu robót do zrealizowania,
 • sporządzenie wniosków o wyrażenie zgody na wydatkowanie środków publicznych z budżetu jednostki na zadania, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • realizowanie zadań inwestycyjnych powierzonych przez Gminę Miejską Kraków  ze środków budżetu miasta i/lub środków Unii Europejskiej,
 • udział w pracach Komisji Przetargowych.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę na zastępstwo od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia 21.12.2012 r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 42.

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK

 

2012-11-28 00:04:18

500 pustostanów niszczeje - sprostowanie

W tekście „500 pustostanów niszczeje, a kolejka po mieszkanie rośnie” (Dziennik Polski z dnia 23 listopada 2012 r.), Pani Agnieszki Maj znalazły się nieprawdziwe informacje.

Nieprawdą jest stwierdzenie, że „500 pustostanów niszczeje”. Tytuł artykułu wprowadza czytelników w błąd i ma na celu wzbudzanie sensacji, kosztem rzetelnej informacji. Przede wszystkim autorka sugeruje, że gmina ma do dyspozycji 500 pustostanów, które w każdej chwili mogą zostać zasiedlone. Gdy przyjrzymy się dokładnie danym okaże się, że 184 lokale są przeznaczone do wyburzenia, pod inwestycje, lub miasto zamierza je sprzedać. Kolejne 23 lokale stanowią „pracownie plastyczne”, a zatem również nie mogą one zostać zasiedlone. 108 lokali mieszkalnych przeznaczonych jest do wynajęcia w trybie konkursu ofert na Program Pomocy Lokatorom oraz w trybie aukcji ze względu na powierzchnię powyżej 80 m2. Pozostałe zaś lokale są albo w trakcie zasiedlania albo w trakcie remontu, finansowanego bądź przez przyszłych najemców, bądź gminę, a także przez właścicieli nieruchomości, którzy w ten sposób chcą przyspieszyć eksmisję lokatorów ze swojej nieruchomości. W kontekście tych wyjaśnień, nieprawdziwa jest sugestia zawarta w podtytule artykułu, jakoby możliwe było „wykorzystanie” 500 lokali komunalnych celem zmniejszenia kolejki osób oczekujących. Przedstawione powyżej dane były dostępne w Urzędzie Miasta Krakowa, jak również prezentowane na Komisji Mieszkalnictwa, której członkowie zapoznali się z zasadami gospodarowania pustostanami, nie wnosząc w tym zakresie żadnych uwag. Dziwi nas więc, że przygotowując materiał pani redaktor Agnieszka Maj – dziennikarz z doświadczeniem w kontaktach z Urzędem Miasta Krakowa, nie zwróciła się o te dane ani do Wydziału Mieszkalnictwa, ani też do przewodniczącego komisji. Zamiast tego, dowolnie żonglując danymi, przedstawiła fałszywe wyobrażenia o istnieniu dużego zasobu gminnych pustostanów. Należy również zaznaczyć, że decydując się na publikację stanowiska osoby, która prezentuje pogląd, że włamywanie się do pustostanu gminnego nie jest niczym nagannym, bez opatrzenia tej wypowiedzi stosownym komentarzem (choćby tak zdawkowym, że jest to przestępstwo zagrożone sankcją karną określoną w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny), Pani Redaktor postępuje co najmniej nieodpowiedzialnie, gdyż może to zostać odebrane jako zachęcenie do popełniania tego typu przestępstw.

Nieprawdą jest też sugestia, iż miasto nie chce ujawniać danych nt. pustostanów. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły przy Okrągłym Stole Mieszkaniowym dane na temat ilości pustostanów lokali mieszkalnych stanowiących własność GMK wraz z ich przewidywanym przeznaczeniem będą publikowane raz na pół roku wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia, odpowiednio do 15 lipca i do 15 stycznia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Dowodem na nierzetelność artykułu niech będzie także sama ilustracja. Przedstawiona na niej kamienica znajdująca się przy ulic Starowiślnej ani nie stoi pusta, ani nie należy do gminy, więc i tym bardziej gmina nie ma zamiaru jest sprzedawać.

Katarzyna Zapał - Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

Edward Siatka- Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa 

2012-11-22 21:47:53

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ NOWA SIEDZIBA BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3 MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. ZAMOYSKIEGO 3 W KRAKOWIE.


TEL.: 12 / 656 22 01, 656 22 58, 656 22 26

2012-11-14 14:25:34

Kontynuacja akcji urynkowienia stawek czynszowych najmu netto w lokalach użytkowych

Kontynuując rozpoczętą w 2008 r. akcję urynkowienia stawek czynszowych najmu netto w lokalach użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, tut. jednostka w dniu 12.09.2012 r. zawarła z wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759, z późn. zm.) – Panem Jackiem Wróblem,  działającym pod firmą pn. Przedsiębiorstwo Obsługi Nieruchomości i Budownictwa „Ponib” i Panem Piotrem Tyrkielem, działającym  pod firmą „Cenzus”  umowę Nr 004/22565/12, której przedmiotem było wykonanie opracowań w formie opinii wraz z dokumentacją fotograficzną dla 120 nieruchomości lokalowych, w stosunku do których Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie pełni rolę wynajmującego.

W wykonaniu ww. umowy opracowane zostały dla każdego lokalu użytkowego odrębne opinie określające wartość rynkową czynszu netto z tytułu wynajmu lokali użytkowych objętych zleceniem. Każda z opinii zawiera analizę atrybutów rynkowych poszczególnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (Skarbu Państwa) oraz wynik analizy w postaci przedziału określającego najbardziej prawdopodobny czynsz najmu możliwy do uzyskania dla danego lokalu – widełki czynszowe (stawki minimalne – średnie – maksymalne). 

W najbliższym czasie zostaną wysłane do najemców lokali użytkowych objętych tegorocznym etapem akcji urynkowienia aneksy do umów najmu z propozycją nowej stawki czynszowej za najem lokalu w wysokości średniej wartości rynkowej czynszu najmu określonych dla danego lokalu użytkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Ww. działania mają na celu także ujednolicenie (zbliżenie) wysokości uiszczanych czynszów najmu netto w lokalach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz Skarbu Państwa zarządzanych/administrowanych przez ZBK oraz uiszczanych w budynkach prywatnych pozostających poza zarządem (administracją) Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (tj. zniwelowanie istniejących w tym zakresie różnic).

Wszystkie postulaty odwołujących się najemców, a w szczególności propozycje dotyczące wysokości czynszu najmu netto dla danego lokalu  zostaną wzięte pod uwagę i będą przedmiotem obrad Zespołu do spraw prowadzenia w imieniu Gminy Miejskiej Kraków negocjacji z najemcami lokali użytkowych, odwołującymi się od złożonych propozycji nowych stawek czynszowych najmu netto.

Równocześnie Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że do kompetencji ww. Zespołu powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Krakowa Nr 1113/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw prowadzenia w imieniu Gminy Miejskiej Kraków negocjacji z najemcami lokali użytkowych, odwołującymi się od złożonych propozycji nowych stawek czynszowych najmu netto (z późn. zm.) należy prowadzenie negocjacji w sprawie wysokości stawek czynszowych netto z najemcami lokali użytkowych, którzy nie zgadzają się z wysokością nowej, zaproponowanej na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego stawki czynszowej netto oraz zawieranie porozumień negocjacyjnych w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszowej, które będą stanowić podstawę do sporządzenia aneksów czynszowych.

Warunki działania Zespołu przewidują, że ustalona w wyniku negocjacji stawka czynszowa najmu netto nie może być niższa od najniższej w granicach przewidzianych w sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego opinii określającej wartość rynkową czynszu netto dla danego lokalu.  

Przy negocjacji stawek brane są pod uwagę m.in.:

 

 1. opinia określająca wartość rynkową czynszu netto
 2. nakłady konieczne poniesione przez najemcę na wykonanie prac remontowych w wynajmowanym lokalu użytkowym w zastępstwie wynajmującego
 3. wysokość stawek czynszowych z tytułu najmu lokali położonych w najbliższej okolicy ustalonych na aukcjach i przetargach organizowanych przez ZBK w okresie od daty sporządzenia opinii, o której mowa w pkt 1 dla danego lokalu użytkowego
 4. indywidualna sytuacja przedsiębiorcy co do możliwości generowania obrotów
 5. sezonowość branży
 6. potrzeba zapewnienia na mapie handlowej Miasta sklepów dla jego mieszkańców
 7. zanikające zawody i rzemiosła unikatowe
 8. inne ograniczenia i walory lokalu.

 

Opisane powyżej mechanizmy mają na celu umożliwienie wypracowania kompromisu w drodze obustronnych negocjacji. Dotychczasowe wyniki akcji urynkowienia jednoznacznie pokazują, że ww. rozwiązania dobrze spełniają swoją rolę i umożliwiają wypracowanie wspólnego kompromisowego stanowiska w przeważającej większości spraw. 

 

2012-11-09 09:21:52

Uprzejmie informujemy, iż nr telefonu: 12 656 22 01 do Biura Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Limanowskiego 16 w Krakowie jest chwilowo nieczynny.

Kontakt telefoniczny z Biurem możliwy jest pod nr telefonu: 12 656 22 26 lub 12 656 22 58.

 

Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

2012-11-09 08:59:43

Ważny komunikat dotyczący aukcji na najem lokali użytkowych

 

Najbliższa aukcja na najem lokali użytkowych zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie odbędzie się na sali konferencyjnej w siedzibie jednostki, tj. os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie, w dniu 30 listopada 2012 r.

2012-10-12 09:11:57

2012-09-26 21:43:30

Wyniki konkursu  graffiti „Ósemka w sprayu”:

W dniu  22 września br. komisja konkursu  graffiti „Ósemka w sprayu” oceniła wykonane murale i przyznała Nagrodę Główną –  Katarzynie Czerniawskiej, za realizację projektu "Przyjaciele" (Dom Kultury „Podgórze”).Dwie równorzędne nagrody rzeczowe otrzymali: Sylwia Machej z Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 za realizację projektu „Wondenrland”oraz Szymon Szelc za realizację projektu Krystiana Dziewanowskiego z Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 pn. „Uroki Dzielnicy”

2012-09-19 12:26:56

KOMUNIKAT ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19 września 2012 r. nastąpiła awaria telefonów w budynku na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie. Aktualnie trwa usuwanie przyczyn awarii.

Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

2012-09-12 14:55:45

2012-09-06 13:54:48

 

Informacja dotycząca zapobiegania zatruciom gazem i tlenkiem węgla w lokalach mieszkalnych pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym i występującymi przypadkami zatrucia gazem lub tlenkiem węgla, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zwraca się do mieszkańców o niezwłoczne zgłaszanie jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji gazowych lub pieców kaflowych w lokalach pozostających w zarządzie tutejszej jednostki.

Informację o nieprawidłowościach należy zgłaszać służbom technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w odpowiednich Biurach Obsługi Mieszkańców:

Biuro Obsługi Mieszkańców nr 1
Rynek Kleparski 4
tel. 12 422-74-33 
e-mail: bom1@zbk.krakow.pl
 
Biuro Obsługi Mieszkańców nr 2
ul. Królewska 25
tel. 12 634-39-00
e-mail: bom2@zbk.krakow.pl
 
Biuro Obsługi Mieszkańców nr 3
ul. Limanowskiego 16
tel.: 12 656-22-58
e-mail: bom3@zbk.krakow.pl
 
Biuro Obsługi Mieszkańców nr 4
os. Urocze 18
tel. 12 644-14-64
e-mail: bom4@zbk.krakow.pl
 
Biuro Obsługi Mieszkańców nr 5
os. Na Stoku 1
tel. 12 640-67-40
e-mail: bom5@zbk.krakow.pl
 
Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6
pl. Na Groblach 7
tel.: 12 421-53-72, 12 422-16-30
e-mail: bom6@zbk.krakow.pl

2012-05-15 11:05:54

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, że począwszy od miesiąca maja 2012 r. postępowania aukcyjne związane z wynajmem lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych przeprowadzane będą - do odwołania - w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2 – sala konferencyjna V piętro.

2012-04-27 13:41:17

Konkurs graffiti „Ósemka w sprayu”

Rada Dzielnicy VIII Dębniki zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Dzielnic Podgórza (Dz. VIII – XIII), uczestników zajęć w placówkach Domu Kultury „Podgórze”, podopiecznych Stowarzyszenia „SIEMACHA” oraz uczniów innych krakowskich szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie Dzielnicy VIII Dębniki do wzięcia udziału w konkursie graffiti „Ósemka w sprayu”.

Więcej informacji znajduje się pod adresem http://www.dzielnica8.krakow.pl/index.php/component/content/article/34-nowoci/633-konkurs-graffiti-osemka-w-sprayu

2012-03-27 14:31:55

W marcu br. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie otrzymał  Dyplom za udział w I Etapie Konkursu Modernizacja Roku 2011 obiektu, "Konserwacja neomanierystycznej XIX wiecznej elewacji narożnej ul. Długa 38 Kraków", którego głównymi patronami merytorycznymi było m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalny Konserwator Zabytków.

Zobacz dyplom (pdf, 0,5mb)

 

2012-03-15 10:43:34

Walka z nielegalnym graffiti

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuję, iż od dnia 15 marca 2012 r. na stronie internetowej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie został zamieszczony dodatkowy moduł pt. "Walka z nielegalnym graffiti", za pośrednictwem którego istnieje możliwość zgłaszania przez mieszkańców Krakowa przypadków wandalizmu w postaci umieszczania nielegalnego graffiti na elewacjach budynków pozostających w zasobach tut. Jednostki.

2011-12-14 23:26:15

Jest koncepcja Muzeum Ruchu Harcerskiego

W galerii zamieszczony został opis koncepcji utworzenia Muzeum Ruchu Harcerskiego oraz prac, które dokonane zostały w ZBK w ramach przygotowań do tej inwestycji a także sprawozdanie z konkursu na najlepszą pracę architektoniczno - urbanistyczną Muzeum Ruchu harcerskiego: http://www.zbk.krakow.pl/galeria_zdjec.html

2011-12-13 09:48:53

 

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE uprzejmie informuje, że w dniach od 19.12.2011 r.  do 23.12.2011 r.  z uwagi na zmianę siedziby Biura Obsługi Mieszkańców nr 2  wystąpią utrudnienia w pracy biura, za co serdecznie przepraszamy. Do nowej siedziby w Krakowie przy ul. Królewskiej 25 zapraszamy od dnia 27.12.2011 r.

 

2011-08-23 15:28:15

W związku z informacjami w Dzienniku „Fakt” „Cuda pod magistratem, a u nas ruina” z dn. 23.08. informuję:

Budynek przy ul Józefińskiej 24 został zaadaptowany na budynek mieszkalny w latach 1996-1997, więc zaledwie 14 lat temu. Niezrozumiałym jest zatem stwierdzenie, że lokatorzy od lat nie mogą doprosić się remontu. Został wtedy wykonany remont kapitalny budynku łącznie z remontem dachu i ociepleniem budynku. Od tego czasu w budynku wykonano nadbudowę kominów, modernizację kotłowni gazowej wraz z wymianą w 2011 r. kotła gazowego, wymianę bram wejściowych do budynku oraz liczne prace związane z usuwaniem skutków częstej dewastacji. ZBK obecnie proceduje pozwolenie na rozbiórkę budynku użytkowego przy ul. Józefińskiej 24a. 

Zastępca Dyrektora ZBK 

Halina Marcisz

2011-08-17 13:22:24

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie najlepszym zarządcą budynków komunalnych

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zajął I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Zarządców Budynków Komunalnych za rok 2011. Organizatorem Rankingu był Biznes Magazyn Strefa Gospodarki – ogólnopolski dodatek do Dziennika Gazety Prawnej. 

Ranking miał na celu pokazanie czołówki branży i wyróżnienie najlepszych oraz pokazanie czytelnikom Strefy Gospodarki, opinii publicznej oraz internautom podstawowych informacji związanych z branżą zarządzania nieruchomościami komunalnymi w naszym kraju. Analizie poddane zostały kwestie finansowe, ale też pod uwagę brane były takie aspekty jak: współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, prowadzoną politykę jakości czy udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych. 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie jest gminną jednostką budżetową, rozpoczął działalność w 1995 r. Na 31.12.2010 r. Zarząd Budynków Komunalnych zarządzał 7 021 lokalami mieszkalnymi i użytkowymi własności Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, prywatnej i mieszanej oraz wspólnot mieszkaniowych oraz wynajmował 19 007 lokali znajdujących się we wspólnotach w obcym zarządzie.

Łącznie, na 31.12.2010 r., powierzchnia lokali w budynkach GMK, Skarbu Państwa, prywatnych i mieszanych oraz lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, w stosunku do których Zarząd Budynków Komunalnych pełni rolę wynajmującego, wynosiła 1 406 420 m2.

Zarząd Budynków Komunalnych, oprócz realizacji zadań związanych bezpośrednio z zarządzaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami wraz z terenem niezbędnym dla racjonalnego korzystania z tych budynków, realizuje również inne zadania zlecone przez Gminę, między innymi zadania inwestycyjne.

W ramach wydatków bieżących Zarząd Budynków Komunalnych realizował w zasobie zarządzanym oraz  w stosunku do którego pełnił rolę wynajmującego prace remontowe, na które przeznaczył następujące kwoty: 

 • rok 2009: 36 368 582. (w tym 19 222 412 zł. z tytułu udziału w kosztach remontów budynków wspólnot mieszkaniowych),
 • rok 2010: 30 462 026 zł. (w tym 17 988 266 zł. z tytułu udziału w kosztach remontów budynków wspólnot mieszkaniowych).

Ponadto ZBK realizował również zadania zlecone do realizacji, w tym m.in. zadania inwestycyjne, na które przeznaczył: w roku 2009: 24 112 458 zł, w roku 2010: 52 559 888 zł.

W latach 2009 – 2011 jednostka pozyskała środki ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 35 701 737 zł. Ze środków tych była współfinansowana inwestycja „Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie”. 

Sztandarowymi inwestycjami zrealizowanymi przez ZBK w ostatnich latach były:

 • Sukiennice – modernizacja konserwatorska pomieszczeń: prace związane z kompleksową modernizacją Sukiennic w tym prace modernizacyjno-konserwatorskie (bez Muzeum Narodowego) tj. wymiana instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, renowacja posadzki, konserwacja kramów oraz konserwacja elewacji. Konserwacja lamp gazowych i elektrycznych.
 • Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie: utworzenie od podstaw pierwszego w regionie muzeum poświęconego w całości sztuce współczesnej, pełniącego funkcje ekspozycyjne i edukacyjne.  

Ponadto Zarząd Budynków Komunalnych uczestniczy w Krakowskim Programie Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta poprzez odpowiednie dostosowanie warunków wynajmu lokali użytkowych do sytuacji na rynku. 

W 2009 roku Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zakończył prace dotyczące wdrożenia oraz uruchomienia Zintegrowanego Systemu Zarządzania pn. „GRANIT”. W pełni zintegrowany system pozwala na szybki dostęp do aktualnych informacji o zarządzanym zasobie budynkowym, jak i lokalowym, obsługując swą funkcjonalnością wszystkie obszary pracy zarządcy nieruchomości. 

Zobacz Dyplom (pdf, 1mb)

2010-11-18 15:20:15


W dniu 16 listopada 2010 r. o godz.18.00 w obecności Prezydenta Miasta Krakowa - Jacka Majchrowskiego, nastąpiło uroczyste przekazanie budynku przy ul. Lipowej 4 na potrzeby działalności Muzeum Sztuki Współczesnej.
Zadanie inwestycyjne zrealizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie było współfinansowane ze środków unijnych w kwocie ponad 35 mln złotych. Przyznano również środki finansowe z Ministerstwa Kultury w wysokości 4 mln zł. Inwestycja została zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą.


więcej
galeria

2010-10-29 13:04:13

Remont części gminnej Sukiennic, tj. parterowej hali kupieckiej, sklepów w podcieniach Sukiennic, remont części piwnic w    obrysie  budynku Sukiennic oraz całej elewacji obiektu  został zrealizowany  w okresie od 29.07.2009 r. do 20.09.2010 r. 

Inwestycja realizowana  była przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. 

W całej hali Sukiennic będącej w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie wykonano:

 

 • nowe kanały technologiczne zawierające instalacje elektryczne, teletechniczne i nawiew ciepłego powietrza do kramów, 
 • uzupełniono tynki i odmalowano ściany hali oraz dokonano konserwacji herbów,
 • wymieniono również posadzki w hali, w podcieniach, 
 • wykonano otwór łączący parter z poziomem piwnic celem zamontowania windy w północno-wschodnim narożniku Sukiennic, co umożliwi skomunikowanie parteru Sukiennic z nowo powstającą podziemną ekspozycją, 
 • przeprowadzono remont konserwatorski kramów kupieckich oraz lamp oświetlających halę i podcienia Sukiennic. 

 

Całkowity koszt remontu części gminnej Sukiennic, będącej w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie szacowany jest na kwotę około 23 500 000 zł brutto, w tym remont elewacji - około 3 000 000 zł brutto.

Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 2009-2010 przeznaczył na dofinansowanie prac remontowych w części gminnej obiektu środki finansowe w kwocie 5 110 000 zł.

Nadmienić należy, iż ostatni demontaż kramów, związany z ich odnowieniem, miał miejsce w 1974 r.  

Zachęcamy do oglądnięcia prezentacji z przebiegu remontu Sukiennic:

 

pobierz pokaz slajdów

2010-10-29 11:41:22

ODPRACOWANIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH 

Mając na celu konieczność wdrożenia kolejnych rozwiązań umożliwiających  przeciwdziałanie problemowi narastania zadłużenia czynszowego z tytułu najmu mieszkań komunalnych, Zarząd Budynków Komunalnych, Grodzki Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz  Centrum Integracji Społecznej przygotowują nowatorski program polegający na umożliwieniu lokatorom takich mieszkań odpracowania powstałych należności. 

W dniu 22.10.2010 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Budynkiem Komunalnych w Krakowie, MOPS-em, Grodzkim Urzędem Pracy i Centrum Integracji Społecznej w sprawie wdrożenia programu umożliwiającego odpracowanie zaległości z tytułu korzystania z lokali komunalnych. 

W wyniku dokonanych ustaleń prowadzone są już działania zmierzające do wdrożenia programu. W oparciu o informacje uzyskane w Zarządzie Budynków Komunalnych o możliwości ubiegania się o udział w programie odpracowania zadłużenia, 

do wytypowanych punktów Centrum Integracji Społecznej (pl. Na Groblach 7 tel. 12 422-04-12) zgłosiło się łącznie 42 osoby, które złożyły stosowne deklaracje. Wyznaczono im dogodny termin na przeprowadzenie rozmów z pracownikiem socjalnym pod kątem ustalenia faktycznej sytuacji rodziny oraz możliwości udziału w programie i zaproponowania oferowanych form wsparcia. Aktualnie, do dyspozycji klientów przewidziano miejsca w CIS (świadczenia integracyjne), oraz zaplanowano na ten rok roboty publiczne (15 miejsc w dyspozycji Grodzkiego Urzędu Pracy). Należy podkreślić, że w wyznaczonych terminach stawiły się wszystkie osoby. W grupie objętej wywiadami poziom zadłużenia kształtuje się na poziomie od 6.000,00 zł do 15.000,00 zł. Ponadto wszystkie z tych osób deklarują, w przypadku zatrudnienia, dobrowolną spłatę należności, a nawet wyrażają zgodę na podpisanie deklaracji o przekazaniu wierzycielowi całości wynagrodzenia. 


2010-10-01 12:11:45

 

Informacje na temat Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków:

Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/913/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przygotowania Programu Remontowego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie publikuje poniżej:

 • Wykaz potrzeb remontowych w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w skład których wchodzą lokale mieszkalne
 • Wykaz potrzeb remontowych - lokale mieszkalne
 • Plan robót ZBK w nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w skład których wchodzą lokale mieszkalne oraz w lokalach mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

pobierz wykaz potrzeb remontowych i plan robót ZBK (2,4mb) - stan na 29.09.2009

pobierz wykaz potrzeb remontowych i plan robót ZBK (176kb) - stan na 30.09.2010

2010-09-03 15:13:16

Sprostowanie do artykułu Pana Mateusza Żurawika

pt. „Witamy na ulicy Bankowej”,

Gazeta Wyborcza z dnia 03.09.2010 r.

W artykule, o którym mowa powyżej, zawarte zostały nieprawdziwe informacje:

 1. Nieprawdą jest, że – jak sugeruje autor artykułu – w wyniku urealnienia stawek czynszowych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Królewska stała się „ulicą bankową”. W zasobach lokalowych Gminy Miejskiej Kraków, usytuowanych przy ul. Królewskiej w Krakowie, pozostaje tylko jeden gminny lokal użytkowy wynajmowany przez placówkę bankową. Pozostałe lokale użytkowe znajdują się poza zasobem Miasta i stanowią prywatną własność. Gmina Miejska Kraków nie posiada zaś możliwości ingerencji w sposób zagospodarowania lokalu użytkowego, nie będącego jej własnością.
 2. Wyjaśnić należy, iż Pan Wojciech Noworolski jest najemcą lokalu użytkowego o powierzchni 545,12 m2, w tym pomieszczeń usytuowanych w poziomie piwnicy o metrażu 207,18 m2 w Sukiennicach – Rynek Główny 1-3 w Krakowie na podstawie umowy najmu z dnia 06.11.1995 r. Najemca wykorzystuje wynajmowany lokal na prowadzenie w nim działalności gastronomicznej - kawiarni. Z uwagi na prowadzony remont Sukiennic, lokal użytkowy wynajmowany na cele prowadzenia działalności gospodarczej, tj. Kawiarnia Noworolski, jest jednym z ostatnich lokali położonych w ścisłym centrum Miasta, którego czynsz dotychczas nie został urealniony. 

W dniu 3.08.2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu negocjacyjnego (z udziałem przedstawiciela Rady Miasta Krakowa oraz organizacji zrzeszających kupców i przedsiębiorców), na którym rozpoczęły się negocjacje w sprawie urealnienia stawki czynszowej najmu netto lokalu użytkowego, którego najemcą jest Pan Wojciech Noworolski. Zespół negocjacyjny jako propozycję wyjściową do negocjacji zaproponował stawki czynszowe najmu netto w wysokości 238,21 zł/m2 w stosunku do powierzchni usytuowanej na parterze oraz w wysokości 56,69 zł/m2 w stosunku do powierzchni zlokalizowanej w poziomie piwnicy  tj. w wysokości średniej wartości stawek czynszowych najmu netto zakreślonych dla omawianego lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego. Zespół poinformował również najemcę, że minimalna stawka czynszu najmu zgodnie z opinią rzeczoznawcy wynosi 160,62 zł/m2  za powierzchnię parteru, zaś za powierzchnię piwnic 39,10 zł/m2. Najemca ze swej strony przedstawił stanowisko, iż powinien uiszczać czynsz najmu netto w obecnej wysokości, tj. nie tylko nieurealniony ale obniżony o 50%, zaś umowa najmu przedmiotowego lokalu powinna zostać zawarta na czas określony, tj. 30 lat. Dodać należy, że w okresie obowiązywania przez czas remontu 50% obniżki czynszu najmu, Pan Wojciech Noworolski uiszczał czynsz w stosunku do powierzchni parteru w wysokości 19,56 zł/m2, a w stosunku do powierzchni lokalu usytuowanej w poziomie piwnicy 9,36 zł/m2. Negocjacje zostały zawieszone; kolejne spotkanie Zespołu negocjacyjnego planowane jest na dzień 09.09.2010 r. Zaznaczyć należy, iż Pan Wojciech Noworolski jest jedynym najemcą, z którym do dnia dzisiejszego Miastu nie udało się wynegocjować nowej stawki czynszu najmu netto.

Zaakceptowanie propozycji Pana Wojciecha Noworolskiego stanowiłoby ewidentne naruszenie zasady wolnej konkurencji, jak również sprawiedliwości społecznej. Co więcej, jego wypowiedzi na łamach prasy w tym zakresie spotkały się z ostrym odbiorem społecznym zarówno w kraju, jak i  poza jego granicami. Niektóre ze środowisk zagroziły wręcz protestem społecznym, jeżeli nie dojdzie do wynegocjowania z nim stawki czynszowej najmu netto na rynkowym poziomie. 

Anita Wójcik

Zastępca Dyrektora

Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie 

2010-08-10 13:32:56

 

Wyjaśnienie w sprawie Sceny Moliere

W związku z publikacjami, które w ostatnich dniach ukazały się w prasie, dotyczącymi lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Szewskiej 4 w Krakowie wyjaśniam, że zwycięzcą aukcji zorganizowanej 30 lipca 2010 r. nie jest Spółka z o.o. działająca pod firmą „Centrum Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych „Moliere” sp. z o.o”, tj. były bezumowny użytkownik lokalu, ani też Pan Artur Dziurman. Ww. aukcję wygrał odrębny podmiot - Stowarzyszenie „Scena Moliere” Krakowskie Centrum Współpracy Teatralnej z Zagranicą oraz Krzewienia Zasad Integracji Społecznej poprzez Sztukę. Fakt odrębności prawnej ww. podmiotów był przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wielokrotnie podkreślany zarówno w rozmowach telefonicznych z dziennikarzami, jaki i w oficjalnych stanowiskach przekazywanych prasie. Manipulowanie zatem wiadomymi faktami jest świadomym wprowadzaniem czytelników w błąd.

Gmina Miejska Kraków dochodzi należności z tytułu nieuregulowanych opłat za korzystanie z lokalu od ww. Spółki z o.o. Stowarzyszenie „Scena Moliere” Krakowskie Centrum Współpracy Teatralnej z Zagranicą oraz Krzewienia Zasad Integracji Społecznej poprzez Sztukę nigdy nie wynajmowało od Miasta żadnego lokalu użytkowego, w związku z czym nie zalega również z zapłatą należności czynszowych z tego tytułu. 

 

Katarzyna Zapał 

Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie

 

2010-08-09 16:39:49

Łatwiej spłacić miastu dług

Z inicjatywy Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego miasto wprowadziło nowe zasady udzielania ulg zadłużonym najemcom gminnych lokali mieszkalnych. Nowe mechanizmy ułatwią ściągalność długów poprzez dopasowanie form spłat do indywidualnych możliwości finansowych najemców. Miasto zamierza też wprowadzić pionierski projekt polegający na możliwości odpracowania długu przez osoby bezrobotne.


Inicjatywie Prezydenta zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta przyświecał podstawowy cel: wypracowanie mechanizmów, które pozwolą z jednej strony na ściągnięcie do budżetu miasta w trybie dobrowolnych spłat jak największej wysokości zaległości, z drugiej zaś strony dopasowanie form i zasad spłaty zaległości do indywidualnych możliwości finansowo-majątkowych poszczególnych użytkowników komunalnych lokali mieszkalnych, w tym również emerytów i rencistów oraz rodzin o bardzo niskich dochodach. Z nowych przepisów mogą również korzystać osoby, które w związku z powstałym zadłużeniem utraciły tytuł prawny do zajmowanego lokalu i w następstwie naliczania odszkodowania  za bezumowne korzystanie z lokalu mają coraz wyższe zadłużenie.

Dwukrotnie wydłużono okres spłacania zaległości. Raty będzie można uiszczać przez 72 miesiące, a nie jak do tej pory - przez 36 miesięcy. Rozwiązanie to w istotny sposób zmniejszy miesięczne obciążenie finansowe i jednocześnie ułatwi systematyczne uiszczanie opłat bieżących. Dodać należy, że najemcy lokali gminnych,  którzy zawarli z miastem porozumienie dotyczące ratalnej spłaty zadłużenia i terminowo regulują czynsz są uprawnieni do ubiegania się o jego obniżkę .
Ponadto dłużnicy,  którzy  w ciągu 12 miesięcy od daty wejścia w życie nowych zasad tj. od 5 sierpnia 2010 r. uregulują 70% należności głównej oraz będą regulowali terminowo opłaty bieżące będą mieli możliwość starania się o umorzenie pozostałych 30% zaległości.

Miasto opracowało też pionierski projekt aktywizacji zawodowej osób, których zaległości powstały w wyniku  braku zatrudnienia. We współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywizacji Społeczno – Gospodarczej Małopolskie Forum Pracy oraz przy udziale Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie wdraża program mający na celu zmniejszenie zadłużenia komunalnych lokali mieszkalnych poprzez umożliwienie dłużnikom zatrudnienia.   Uzyskane w ten sposób środki finansowe umożliwiłyby im  spłatę zaległości.

Odpracowanie zadłużenia z tytułu zaległości czynszowych będzie polegać na uczestnictwie  w Centrum Integracji Społecznej,  przygotowaniu zawodowym  w miejscu pracy lub robotach publicznych.

Uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej trwa od 6 do 18 miesięcy. W tym czasie dłużnik otrzymuje wsparcie pracownika socjalnego, psychologów, doradcy zawodowego, instruktorów zawodu, psychiatry, terapeutów uzależnień i poddawany jest procesowi reintegracji zawodowej i społecznej. Równocześnie przeprowadzana jest analiza możliwości i potrzeb uczestnika. Co miesiąc wypłacane są świadczenia integracyjne (opłacana składka ubezpieczenia emerytalno – rentowego, ubezpieczenia od kosztów leczenia, podatek). Świadczenia te wypłacane są przez Centra Integracji Społecznej ze środków Funduszu Pracy.
Z kolei przygotowanie zawodowe w miejscu pracy jest instrumentem Grodzkiego Urzędu Pracy, ale może go realizować również Centrum Integracji Społecznej. W programie tym można uczestniczyć do 18 miesięcy.

Roboty publiczne  możliwe będą do wykorzystania np. po uczestnictwie w Centrum Integracji Społecznej.

Dłużnik zainteresowany wymienionymi formami aktywizacji zawodowej i odpracowaniem zadłużenia względem Miasta, w zależności od posiadanych umiejętności czy dyspozycyjności, będzie miał możliwość uzyskania statusu uczestnika Centrum lub kierowany będzie do właściwej komórki zajmującej się przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy.

Powyższe rozwiązanie ma na celu wdrożenie sprawnego i realnego programu reintegracji społecznej dla szczególnej grupy osób tj. zadłużonych mieszkańców komunalnych lokali mieszkalnych. Bez wątpienia mieszkanie stanowi szczególnie ważny element w życiu każdego człowieka i jego rodziny. Zadłużenie mieszkania w nieznacznej wysokości skłania do podejmowania próby sprostania zadaniu spłaty  wierzytelności. Proponowane rozwiązanie daje możliwość sukcesywnej comiesięcznej spłaty zobowiązań, a kolejne jego etapy przewidują dodatkowe dochody dla uczestników, zwiększając przy tym ich możliwości finansowe.
Innym sposobem na uzyskanie dobrowolnych spłat zaległości czynszowych jest stworzenie możliwości skorzystania przez dłużnika z tzw. Banku Zamian prowadzonego przez Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa.  Jest to rodzaj skrzynki kontaktowej, umożliwiającej przekazywanie informacji pomiędzy osobami, które wyrażą chęć zamiany zajmowanego lokalu na inny.

Ogłoszenia w ramach działań Banku Zamian są publikowane w Internecie www.bip.krakow.pl oraz dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa.
Urząd Miasta Krakowa pośredniczy przy przeprowadzeniu dobrowolnej zamiany, w sytuacji gdy co najmniej jeden z kontrahentów jest najemcą lokalu znajdującego się w gminnym zasobie. Drugim kontrahentem może być dowolna osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (może to być również np. własność lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem w TBS-ie).

Do skorzystania z Banku Zamian mogą zgłaszać się szczególnie osoby zajmujące zadłużone lokale komunalne lub które utraciły tytuł prawny wskutek zadłużenia za opłaty związane z korzystaniem z lokalu lub posiadają prawomocny wyrok eksmisyjny z przyznaniem prawa do lokalu socjalnego z zasobu GMK w związku z nowymi możliwościami zamiany dobrowolnej, które będzie dawać znowelizowane prawo miejscowe.
Przeprowadzenie dobrowolnej zamiany pozwoli osobom zadłużonym na:

 • pozbycie się długów związanych z zaległościami czynszowymi (bowiem dług – nawet w momencie wykonania eksmisji – nie jest umarzany i może być w dalszym ciągu dochodzony na drodze komorniczej);
 • uzyskanie „normalnego” mieszkania z umową na czas nieoznaczony (a nie lokalu socjalnego), z możliwością, pod pewnymi warunkami, jego wykupu od Gminy;
 • uzyskanie lokalu choć trochę większego niż lokal socjalny (tj. 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę) i w lepszej lokalizacji;
 • „nowy” start w życie.

Ceną za to byłaby zamiana na lokal mniejszy i w innej lokalizacji. Lokal mniejszy jest jednak zwykle dużo tańszy w dalszym utrzymaniu.
W przypadku chęci korzystania z Banku Zamian należy wypełnić formalny druk oferty dostępny w Punkcie Obsługi Mieszkańców Wydziału Mieszkalnictwa lub na podanej wyżej stronie internetowej.
Dodatkowe informacje dotyczące dobrowolnych zamian można uzyskać w siedzibie Referatu Pomocy Mieszkaniowej Wydziału Mieszkalnictwa (pok. 111 I piętro, tel. 61-68-224) lub na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?id=530.

2010-07-09 09:53:42

W dniu 12 lipca 2010 r. o godz.12.30 w obecności Prezydenta Miasta Krakowa - Jacka Majchrowskiego, nastąpi uroczyste otwarcie odnowionej hali kupieckiej Sukiennic.


Inwestycja prowadzona była przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie .

 

W całej hali Sukiennic będącej w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie wykonano:

 • nowe kanały technologiczne zawierające instalacje elektryczne, teletechniczne i nawiew ciepłego powietrza do kramów,
 • uzupełniono tynki i odmalowano ściany hali oraz dokonano konserwacji herbów,
 • wymieniono również posadzki w hali, w podcieniach,
 • wykonano otwór łączący parter z poziomem piwnic celem zamontowania windy w północno - wschodnim narożniku Sukiennic, co umożliwi skomunikowanie parteru Sukiennic z nowo powstającą podziemną ekspozycją,
 • przeprowadzono remont konserwatorski kramów kupieckich oraz lamp oświetlających halę i podcienia Sukiennic.

 

Całkowity koszt remontu części gminnej Sukiennic, będącej w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie szacowany jest na kwotę około 23 500 000 zł brutto, w tym remont elewacji - około 3 000 000 zł brutto.

Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 2009-2010 przeznaczył na dofinansowanie prac remontowych w części gminnej obiektu środki finansowe w kwocie 5 110 000 zł.

Nadmienić należy, iż ostatni demontaż kramów, związany z ich odnowieniem, miał miejsce w 1974 r.
Poniżej galeria zdjęć:

2010-06-23 10:11:40

NOWA SIEDZIBA

BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 6

Od 28 czerwca 2010 r.

Biuro Obsługi Mieszkańców nr 6

przeniesione zostaje z lokalu przy ulicy Izaaka 5 do nowej siedziby na

Placu Na Groblach 7

Telefony kontaktowe do nowej siedziby:

12/4301840

12/4301866 (fax)

12/4215372

12/4221630

 

2010-05-06 11:50:59

 

OBNIŻKI CZYNSZÓW W LOKALACH MIESZKALNYCH WCHODZĄCYCH

W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

Rusza nowa akcja dotycząca obniżki czynszów w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków. Do otrzymania obniżki czynszu uprawnieni są najemcy, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza maksymalnie 225 % najniższej emerytury (gospodarstwo jednoosobowe) i 175% najniższej emerytury (gospodarstwo wieloosobowe). Wysokość obniżki, zależnie od dochodu, może wynosić od 15 do 70 %. 

Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu nie może posiadać zaległości w opłatach za używanie lokalu (czynsz i opłaty niezależne od właściciela), z wyłączeniem sytuacji, gdy na bieżąco realizuje zawarte z wynajmującym porozumienie lub ugodę w sprawie spłaty zaległości w ratach. 

Obniżki udziela się na indywidualny wniosek najemcy. Najpierw należy w jednym z odpowiednich punktów pobrać formularz wniosku o obniżenie czynszu, wypełnić go, a następnie złożyć bezpośrednio u wynajmującego lub przesłać za pośrednictwem poczty. Najemca wraz z wnioskiem musi złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. W sprawach dotyczących deklarowania wysokości dochodów i rodzaju dokumentów, które powinny być przez wnioskodawcę przechowywane celem udostępnienia ich na żądanie wynajmującego, stosuje się przepisy o dodatkach mieszkaniowych. 

Jeżeli wynajmujący rozpatrzy wniosek pozytywnie, obniżka zostaje przyznana na rok, z możliwością przedłużenia.

Udzielenie obniżki czynszu nie jest uzależnione od powierzchni lokalu mieszkalnego. Obniżki czynszów dotyczą jedynie mieszkań komunalnych; nie mają zastosowania do lokali socjalnych oraz wynajętych w drodze aukcji na zasadach czynszu wolnorynkowego.

Więcej informacji na temat obniżek czynszów w lokalach mieszkalnych dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie www.bip.krakow.pl/ZBK i  Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków” www.krakow.pl. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie pok. nr 9 pod numerem telefonu 12 616-61-13, 12 616-61-14, 12 616-62-34 i adresem e-mail: obnizka.czynszow@zbk.krakow.pl

 

2010-03-02 10:29:48

Zarząd Budynków Komunalnych uprzejmie informuje co następuje.

W dniu 23 lutego 2010 r. Prezydent Miasta Krakowa podjął zarządzenie Nr 349/2010 w sprawie odstąpienia w 2010 r. od waloryzacji stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych administrowanych/zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Na jego podstawie odstąpiono od waloryzacji w 2010 r. o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2009 w wysokości 3,5 %, stawek czynszowych netto za najem lokali użytkowych administrowanych/zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w stosunku do najemców, którzy w wyniku podjętych przez Gminę Miejską Kraków działań dotyczących aktualizacji stawek czynszowych najmu netto podpisali aneksy czynszowe zawierające nowe wysokości urynkowionych stawek czynszowych najmu netto, mieszczące się w widełkach czynszowych zakreślonych w sporządzonych opiniach przez rzeczoznawcę majątkowego. Wykaz wspomnianych wyżej najemców lokali użytkowych, w stosunku do których odstępuje się od waloryzacji stawek czynszowych najmu netto w 2010 r. znajduje się na stronie internetowej pod adresem:

http://www.bip.krakow.pl/wladze/zarzadzenia/pliki/zp_349_1_10.pdf

2010-02-25 23:44:46

Dzięki środkom jakie zostały przeznaczone na remonty zasobu komunalnego w 2009 r. możliwe było dokonanie remontów elewacji kamienic stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, w tym również tych położonych w ścisłym centrum miasta, mających zabytkowy charakter. Dodatkowo na cele remontów elewacji kamienic stanowiących wyłączną własność Gminy Miejskiej Kraków, ZBK pozyskał ze środków Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa na 2009 rok, kwotę 600.000 zł. Pozyskane środki pozwoliły na dofinansowanie remontów elewacji zabytkowych kamienic stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. W 2009r. odnowiono następujące elewacje gminnych kamienic:

 • Kamienica - ul.Dunajewskiego 5, elewacja frontowa, termin realizacji: 09.10-15.12.2009, całkowity koszt remontu 329.364,86 zł (wyłącznie środki z budżetu GMK):
 • Kamienica - ul.Szewska 4, termin realizacji: 26.10-10.12.2009, całkowity koszt remontu 171.369,34 zł (wyłącznie środki z budżetu GMK):
 • Kamienica ? ul.Sławkowska 14, termin realizacji: 31.08-24.10.2009, całkowity koszt remontu 170.830,68 zł (dotacja ze środków SKOZK 85.000 zł):
 • Kamienica - plac Wszystkich Świętych 8, termin realizacji: 25.08-08.11.2009, całkowity koszt remontu 191.445,46 zł (wyłącznie środki z budżetu GMK):
 • Kamienica ul.Dietla 11, termin realizacji: 21.08-10.12.2009, całkowity koszt remontu 496.443,82 zł (wyłącznie środki z budżetu GMK):
 • Kamienica ul. Starowiślna 50, termin realizacji: 08.09-10.12.2009, całkowity koszt remontu 457.217,68zł (wyłącznie środki z budżetu GMK):
 • Kamienica - Rynek Główny 29, termin realizacji: 04.05-31.08.2009, całkowity koszt remontu 389.861,02 zł (dotacja ze środków SKOZK 100.000 zł):

2009-12-01 22:33:48

Zakończyły się remonty konserwatorskie elewacji kamienic przy ul.Sławkowskiej 14 i Placu Wszystkich Św.8, realizowane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Galeria zdjęć poniżej:

2009-10-01 21:39:43

We wrześniu br. zakończył się remont konserwatorski elewacji kamienicy przy Rynku Głównym 29, realizowany przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie otrzymał na przedmiotowy remont dotację ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w wysokości 100 tys. zł. Jest to jedna z 8 elewacji planowanych do wyremontowania w 2009 r.

Galeria zdjęć poniżej:

2009-09-08 11:10:43

ZMIANY ORGANIZACYJNE W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje:

 1. Od dnia 8 września 2009 r. Referat Obniżek Czynszów zostaje przeniesiony do siedziby ZBK na os. Złotej Jesieni 14. Strony będą przyjmowane w pokoju nr 50 na II piętrze. Kontakt telefoniczny – 12/616-62-34.
 2. Od dnia 11 września 2009 r. Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 4 z os. Uroczego 1 zostaje przeniesione na os. Urocze 18. Kontakt telefoniczny: 12/680-56-95, 12/642-99-60, 12/680-12-80, 12/644-14-64, fax: 12/642-20-20

2009-08-11 15:31:55

25 czerwca Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podpisał umowę z firmą Warbud S.A. na realizację nowej inwestycji na krakowskim Zabłociu tj. budowę Muzeum Sztuki Współczesnej.

Całkowita powierzchnia użytkowa Muzeum Sztuki Współczesnej na terenie fabryki Schindlera przy ul. Lipowej w Krakowie wyniesie ponad 10 000 m2. Wzniesiony zostanie 1 nowy obiekt muzeum, natomiast wyremontowanych zostanie 6 istniejących obiektów pod potrzeby muzeum. Obiekt muzeum będzie przykładem nowoczesnej architektury na światowym poziomie, wkomponowanym w teren dawnej dzielnicy przemysłowej, w zespole postindustrialnym Krakowskiego Zabłocia. Lokalizacja muzeum pozwoli na rozszerzenie strefy turystycznej miasta i uzupełnienie oferty usług publicznych. Planuje się wyposażenie sal wystawowych w specjalistyczne oświetlenie, także nowoczesne wyposażenie sali audio-wizualnej, magazynów oraz pomieszczeń związanych z zabezpieczeniem obiektów.

Obiekt będzie współfinansowany ze środków unijnych w kwocie ponad 35 mln złotych. Inwestycja zostanie zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

W obiekcie muzeum zaplanowano otwarcie nowatorskich stałych ekspozycji muzealnych, realizację wystaw czasowych, imprez, wykorzystanie sal konferencyjno-edukacyjnych, uruchomienie warsztatów artystycznych.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Miejska Kraków - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Galeria zdjęć poniżej:Do pobrania krótka pezentacja.

2009-06-02 09:39:49

W dniu 12.06 2009 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

2009-05-22 13:26:13

Aktualna informacja w sprawie obniżki czynszów w lokalach mieszkalnych należących do gminnego zasobu lokalowego została umieszczona na stronie BIP ZBK

2009-04-23 11:34:27

Od dnia 4 maja 2009 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie będzie czynny: 

 

Poniedziałek - Piątek: 7:30 – 15:30

Przyjmowanie stron: Poniedziałek – Środa, Piątek: 8:00 – 15:00

 

Przyjmowanie stron w Biurach Obsługi Mieszkańców

Poniedziałek – Środa, Piątek: 10:00 – 14:00

Czwartek – dzień bez stron

2008-12-23 22:41:47

W dniu 18 grudnia 2008r. o godz.13.30 w obecności Prezydenta Miasta Krakowa-Jacka Majchrowskiego, uroczyście oddany został w najem na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - budynek nr 1 przy ul. Lipowej 4 w Krakowie.

Inwestycja prowadzona przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie rozpoczęła się w czerwcu 2007 r.
W trakcie realizacji prac ustalono właściwą lokalizację gabinetu Oscara Schindlera oraz stiukowej mapy Europy i konsol. Konieczne było przeprowadzenie badań konserwatorskich, uwzględnienie wyników badań i zaleceń konserwatorskich. Dla użytkownika obiektu - Muzeum Historycznego wprowadzono w trakcie realizacji prac zmiany projektowe uwzględniające potrzeby przyszłego projektu aranżacji wnętrz.

W roku 2008 zrealizowany został zakres prac budowlanych z uwzględnieniem robót dodatkowych i uzupełniających - posadzki, stropy, tynki, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, winda, przejazd, instalacje systemów alarmowych i anten, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacja c.o., instalacja wod-kan, instalacja wentylacji i klimatyzacji.

W wyniku przebudowy budynku pozyskana została na potrzeby muzealne powierzchnia użytkowa 2.239,3 m2. Galeria zdjęć poniżej:

2008-10-15 16:54:54

Od dnia 1 stycznia 2009r. nastąpi zmiana rachunków bankowych związana z przejęciem części Banku BPH SA przez Bank PEKAO SA i tym samym przejściem na system informatyczny Banku PEKAO SA., z którego usług korzysta Zarząd Budynków Komunalnych.

Nowe książeczki czynszowe będą roznoszone w miesiącu grudniu 2008 r.

Od dnia 1 stycznia 2009r. przy realizacji płatności na rzecz Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie prosimy używać wyłącznie nowych książeczek ponieważ realizacja zapłaty na stary numer rachunku bankowego skutkować będzie odrzuceniem przelewu i zwrot do nadawcy przez system informatyczny i spowodować zaległości na Państwa kontach czynszowych.

2008-09-28 21:03:47

W dniu 19 września 2008 r. o godz. 12.00 w obecności Prezydenta Miasta Krakowa-Jacka Majchrowskiego uroczyście oddano do użytku zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych położony w Krakowie przy ulicach: Magnolii i Jana Kantego Przyzby.

Do wynajęcia w drodze konkursu ofert, w odebranych we wrześniu br. budynkach przy ul. Jana Kantego Przyzby Nr 1, 3 5 i 7 znajdują się:
 • mieszkania dwupokojowe z kuchnią o powierzchni użytkowej ok. 42-46 m2,
 • mieszkania dwupokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej ok. 54-55 m2,
 • mieszkania trzypokojowe z kuchnią o powierzchni użytkowej ok. 61 m2.
 • mieszkania trzypokojowe z aneksem kuchennym o powierzchni użytkowej ok. 62 m2.
Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu na stronie: http://www.bip.krakow.pl/?module=OKO&mmi=37&newsId=5793

Postępowanie będzie prowadzone w trybie konkursu ofert na podstawie Zarządzenia Nr 1285/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r., w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania dobrowolnych zamian lokali komunalnych na lokale w nowo wybudowanych lub zmodernizowanych domach nabywanych przez Gminę Miejską Kraków (z późn. zm).

Galeria zdjęć poniżej:

2008-07-22 00:08:13

Zachęcamy Państwa do dodawania swoich adresów e-mail do naszego newslettera. Dzięki temu będziecie otrzymywać e-mailem informacje o nowych aukcjach czy przetargach oraz komunikaty publikowane przez ZBK.

2008-06-08 14:32:12

Uruchomiliśmy nową wersję strony internetowej. Będziemy wdzięczni Państwu za przesyłanie wszelkich uwag i komentarzy czy też pytań dotyczących tej witryny na adres e-mailowy web@zbk.krakow.pl

2008-03-04 16:59:30

Informacja w sprawie obniżki czynszów w lokalach mieszkalnych należących do gminnego zasobu lokalowego została umieszczona na stronie BIP ZBK

2008-02-19 12:19:46

Zarząd Budynków Komunalnych informuje, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i w budynku Zarządu Budynków Komunalnych na os. Złotej Jesieni 14 zostaną podane do publicznej wiadomości od 25 lutego 2008 r. do 17 marca 2008 r. wykazy nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę pod warstwy dociepleniowe na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, z podaniem oznaczenia działek, powierzchni gruntów, celu dzierżawy oraz wysokości stawki czynszu dzierżawnego.


Uwaga! Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. Czytaj całość

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
System Wspomagający Zarządzanie Atlas