STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI ZBK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-PROFIL NABYWCY
AUKCJE NA LOKALE MIESZKALNE
AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE
LOKALE UŻYTKOWE-TRYB BEZPRZETARGOWY
PRZETARGI PONIŻEJ 30000 EURO
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW
INFORMACJE NA TEMAT ZBK
ROZLICZENIA MEDIÓW
REMONTY
OBNIŻKA CZYNSZU
PRZYCHODNIE ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
FORTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
WALKA Z BAZGROŁAMI
ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU
STANDARDY OZNAKOWAŃ
GALERIA ZDJĘĆ
PRACA W ZBK
SPROSTOWANIA, STANOWISKA I OPINIE
KONTAKT

 WSPÓŁPRACA ZARZĄDU BUDYNKÓW
KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Z ZAKŁADEM KARNYM W KRAKOWIE - NOWA HUTA
W ZAKRESIE USUWANIA NIELEGALNYCH BAZGROŁÓW

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie podpisał w dniu 16 kwietnia 2014 r. porozumienie z Zakładem Karnym w Krakowie - Nowa Huta na nieodpłatne zatrudnienie skazanych. W ramach niniejszego porozumienia zatrudnieni skazani wykonują prace porządkowe na należących do Gminy Miejskiej Kraków terenach użyteczności publicznej a w szczególności usuwają nielegalne graffiti z elewacji budynków. Powyższe działania doprowadzają do obniżenia kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem zasobu.

Aktualnie dokonano zamalowania nielegalnego graffiti na 93 budynkach pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Łączna powierzchnia zamalowanego graffiti wynosi 6 372,50 m2.

Na chwilę obecną Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w ramach podejmowanych działań związanych z usuwaniem nielegalnego graffiti przez zatrudnionych skazanych poniósł łącznie koszty w wysokości około 22 tys. zł.

Zlecenie wykonania przedmiotowych prac firmie zewnętrznej wiązało by się z wydatkiem kwoty około 127 tys. zł.

W związku z powyższym oszczędności dla budżetu Gminy Miejskiej Kraków to kwota około 105 tys. zł.PRZYCHODNIA OS. NA SKARPIE 6
WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI
WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI
PRZYCHODNIA OS. NA SKARPIE 27
WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI
WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI
PRZYCHODNIA NA OS. NA SKARPIE 32
WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI
PRZYCHODNIA UL. RADOMSKA 36
WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI
WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIEM GRAFFITI
PRZYCHODNIA UL. PACHOŃSKIEGO 12
WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI
WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIEM GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. UROCZE 2 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. UROCZE 2 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. NA WZGÓRZACH 1 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. NA WZGÓRZACH 1 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. JAGIELLOŃSKIE 1 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. JAGIELLOŃSKIE 1 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. II PUŁKU LOTNICZEGO 22 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. II PUŁKU LOTNICZEGO 22 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA UL. LUBOCKA 53 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI

PRZYCHODNIA UL. LUBOCKA 53 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. NA STOKU 32 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. NA STOKU 32 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA UL. GALLA 24 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI

PRZYCHODNIA UL. GALLA 24 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA UL. SIEMASZKI 31 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFIT

PRZYCHODNIA UL. SIEMASZKI 31 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA UL. KROWODERSKICH ZUZCHÓW 21 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI

PRZYCHODNIA UL. KROWODERSKICH ZUZCHÓW 21 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA UL. STACHIEWICZA 3 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI

PRZYCHODNIA UL. STACHIEWICZA 3 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. JAGIELLOŃSKIE 7 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI

PRZYCHODNIA OS. NA BŁONIACH 1 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

PRZYCHODNIA OS. NA BŁONIACH 1 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

UL. SOŁTYSOWSKA 10C WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

UL. SOŁTYSOWSKA 10C WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

OS. II PUŁKU LOTNICZEGO 43A WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

OS. II PUŁKU LOTNICZEGO 43A WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

OS. TEATRALNE 24 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

OS. TEATRALNE 24 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

OS. JAGIELLOŃSKIE 30A WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

OS. JAGIELLOŃSKIE 30A WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

OS. KOLOROWE 21 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

OS. KOLOROWE 21 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

OS. NA WZGÓRZACH 20A WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

OS. NA WZGÓRZACH 20A WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

OS. NA WZGÓRZACH 21 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

OS. NA WZGÓRZACH 21 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

OS. NA WZGÓRZACH 31 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

OS. NA WZGÓRZACH 31 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

OS. PIASTÓW 17A WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

OS. PIASTÓW 17A WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

OS. PIASTÓW 22 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

OS. PIASTÓW 22 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

OS. PIASTÓW 24A WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

OS. PIASTÓW 24A WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

UL. KANTOROWICKA 185 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

UL. KANTOROWICKA 185 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:

UL. KANTOROWICKA 229 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PRZED USUNIĘCIEM GRAFFITI:

UL. KANTOROWICKA 229 WYGLĄD ELEWACJI BUDYNKU PO USUNIĘCIU GRAFFITI:
Stop dewastacji murów

Miasto i prywatni przedsiębiorcy razem przeciwko dewastacji murów. Rozpoczął się pilotażowy program walki z nielegalnym szpeceniem murów we współpracy z prywatnymi przedsiębiorcami. 4 października, podczas inauguracji programu, Firma Kampet zaprezentowała wykonanie powłoki antygraffiti na elewacji budynku przy ul. Borkowskiej 27.

Celem pomysłodawców projektu jest to, by wizerunek miasta stał się wspólną troską zarówno władz miasta, jak i zarządców kamienic czy przedsiębiorców. Program polega na tym, że miejski budynek zostanie zabezpieczony specjalną powłoką, dzięki czemu likwidacja szpecącego napisu będzie szybka i łatwa.

Projekt zakłada zabezpieczenie powierzchni elewacji budynku przy ul. Borkowskiej 27, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków oraz usuwanie nielegalnego graffiti przez okres 6 miesięcy. Informacja o działaniach podejmowanych przez przedsiębiorcę znajdzie się na miejskiej stronie internetowej www.krakow.pl oraz stronie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie www.zbk.krakow.pl.

Miasto i prywatni przedsiębiorcy zawarli porozumienie w zakresie usuwania nielegalnych napisów na miejskim budynku. Sygnatariuszami porozumienia są: Gmina Miejska Kraków oraz Panowie Kamil Jęczmionka i Piotr Markiewicz - współwłaściciele Kampet s.c.

W myśl porozumienia, firma Kampet s.c. zobowiązała się do zabezpieczenia powierzchni elewacji przez nałożenie specjalistycznej powłoki antygraffiti, usuwanie graffiti w ciągu 7 dni po uzyskaniu informacji o powstaniu nielegalnego napisu oraz uzupełnianiu zużytych powłok antygraffiti. Prace będą wykonywane przez partnera przez cały okres obowiązywania porozumienia, przy użyciu jego własnych środków.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. ZBK usunęło 22 nielegalnych graffiti z budynków w swoim zasobie, przeznaczając na ten cel 15 013 21 zł. Straż Miejska nakłania zarządców i właścicieli do usuwania graffiti. I tak w ub. roku na 2 tys. powstałych graffiti Straż Miejska doprowadziła do usunięcia około 1000 napisów.

W ostatniej sondzie na www.krakow.pl spytaliśmy internautów jaki jest - ich zdaniem - najskuteczniejszy sposób na walkę z nielegalnymi, często wulgarnymi i obraźliwymi napisami w przestrzeni publicznej? Najwięcej osób - 56,67 proc., zagłosowało, że należy je zastąpić prawdziwymi formami street artu. Trochę mniej, bo 40 proc. internautów, którzy wzięli udział w głosowaniu, opowiedziało się za zamalowywaniem oszpeconych murów , a tylko 3,33 proc. uznało, że można umieszczać na nich reklamy.

Firma Kampet s.c. jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą działającą w segmencie antygraffiti oraz specjalistycznego czyszczenia infrastruktury. Celem działalności jest zapewnienie czystości i estetycznego wyglądu obiektów, które na wskutek aktów wandalizmu zostały oszpecone graffiti, bądź też uległy naturalnej degradacji z racji czasu, eksploatacji, czy miejskich zanieczyszczeń. Firma używa najnowocześniejszego sprzętu, nie potrzebuje zewnętrznych mediów jak woda, prąd. Oferuje pogotowie antygraffiti - reakcja na zdarzenie do 24h. Aby zapewnić krótką realizację i wysoką jakość usług używa technologii, które pozwalają na pracę w każdych warunkach atmosferycznych - również przy ujemnych temperaturach. W swojej ofercie posiada również stały monitoring obiektów - dzięki regularnym obchodom po monitorowanych obiektach, może szybko reagować na akty wandalizmu minimalizując tym samym koszty usunięcia graffiti.Władze miasta utworzyły zespół zadaniowy ds. walki z nielegalnym graffiti. W jego skład wchodzą nie tylko przedstawiciele urzędu miasta, miejskich spółek oraz jednostek, ale także m.in. reprezentanci policji oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Celem działania zespołu jest wypracowanie procedur umożliwiających szybszą i skuteczniejszą reakcję na pojawiające się na terenie miasta graffiti. Uruchomiono także interaktywną mapę miasta z możliwością bieżącego nanoszenia miejsc powstawania graffiti, co umożliwia określenie obszarów szczególnie narażonych na akty wandalizmu.

Więcej informacji o walce z nielegalnym graffiti dostępnych jest pod adresem: http://www.strazmiejska.krakow.pl/smmk/czysty-krakow.html

Pomóż walczyć z nielegalnym graffiti

Kraków walczy z nielegalnym graffiti, a Ty możesz w tym pomóc. Od stycznia do końca października tego roku na terenie naszego miasta ujawniono 1779 takich aktów wandalizmu. Ujęto 58 sprawców, a 749 pseudograffiti zniknęło z przestrzeni publicznej.

W walce z tym zjawiskiem konieczna jest ścisła współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Dzięki sygnałom od krakowian służby będą bowiem mogły szybciej reagować i znajdować sprawców. Dlatego bardzo ważne jest by reagować w przypadku zauważenia, że ktoś niszczy mienie. Jak? Niezwłocznie zawiadamiając Straż Miejską (tel. 986 lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Straży Miejskiej) lub policję (tel. 997), a w przypadku gdy jesteśmy właścicielem niszczonej nieruchomości - składając wniosek o ściganie sprawcy.

Stop dla nielegalnego graffiti

Pobierz prezentację: prezentacja (pdf)Uwaga! Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. Czytaj całość

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
System Wspomagający Zarządzanie Atlas