STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI ZBK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-PROFIL NABYWCY
AUKCJE NA LOKALE MIESZKALNE
AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE
LOKALE UŻYTKOWE-TRYB BEZPRZETARGOWY
PRZETARGI PONIŻEJ 30000 EURO
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW
INFORMACJE NA TEMAT ZBK
ROZLICZENIA MEDIÓW
REMONTY
OBNIŻKA CZYNSZU
PRZYCHODNIE ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
FORTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
WALKA Z BAZGROŁAMI
ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU
STANDARDY OZNAKOWAŃ
GALERIA ZDJĘĆ
PRACA W ZBK
SPROSTOWANIA, STANOWISKA I OPINIE
KONTAKT

 

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz otrzymywać e-mailem komunikaty Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, informacje o nowych aukcjach, przetargach na lokale użytkowe i mieszkalne - dodaj swój adres e-mail do newslettera:

  

2018-05-25 09:07:

KOMUNIKAT

     W związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej w Urzędzie Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostkach Organizacyjnych uprzejmie informujemy, iż od dnia 23.05.2018 r. mogą występować problemy techniczne związane z  wykonywaniem połączeń przychodzących i wychodzących. Usterki są usuwane na bieżąco.

2018-05-25 08:28:

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie w celu realizacji usług świadczonych przez jednostkę.

 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że:

1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia M
inistra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

3. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie usługi, o którą się Państwo staracie.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, adres e-mail: iod@zbk.krakow.pl.

  

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.

2018-05-17 15:16:

Bieg Twierdzy Kraków

     Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, Stowarzyszenie ADVENTURE  i Małopolskie Stowarzyszenie  Miłośników Historii „Rawelin" zapraszają na kolejną edycję  biegów przełajowych na terenie miasta Krakowa . 19 maja 2018 r. odbędzie się Bieg Twierdzy Kraków przy forcie Łapianka (ul. Forteczna).  Uczestnicy imprezy pobiegną na dystansie 5 lub 10 kilometrów a start i meta zostały wyznaczone w pobliżu fortu.  Od  godz. 8 do godz.  9.30 potrwa rejestracja zawodników. Start biegu przełajowego zaplanowany jest na godz. 10. A o godz. 12 medale odbiorą  zwycięzcy. Wybór lokalizacji związanych z Twierdzą Kraków nie jest przypadkowy. Organizatorom wydarzenia  zależy  nie tylko na zorganizowaniu modnego sposobu spędzania czasu ale także na pogłębianiu wiedzy mieszkańców Krakowa o obiektach tworzących największą twierdzę w Europie środkowo-wschodniej. Dla wszystkich zainteresowanych Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii RAWELIN zapewni oprowadzanie po terenie fortu.  Łapianka była jednym z fortów Twierdzy Kraków, umożliwiającym panowanie nad traktem wiedeńskim (dzisiejsza ulica Zakopiańska). Zarówno budynek jak i jego otoczenie przechodziły różne koleje:  mieściły się tu m.in. magazyny wojskowe i  wytwórnia wina, co doprowadziło do dewastacji obiektu.  Jednak  lokalizacja fortu  a także jego układ i stan istniejący pozwoliły na rekomendowanie Łapianki  na siedzibę Centrum i Muzeum Ruchu Harcerskiego. Aktualnie fort Łapianka jest w trakcie rewitalizacji. Inwestycja po zakończeniu będzie pełniła funkcję muzealną do prezentowania zbiorów  i pamiątek historii ruchu harcerskiego w Polsce, a także funkcję centrum organizacyjnego i biwakowego dla harcerzy. Zapisy I szczegółowe informacje o  sobotnim biegu  znajdują się na stronie www.bieg-twierdzy-krakow.pl.  Kolejne biegi przełajowe przy fortach zaplanowane zostały w czerwcu (fort Mogiła) oraz lipcu (fort Benedykt).zobacz więcej aktualności

Nowa strona

Uruchamiamy nową wersję strony dla Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie pod adresem: beta.zbk.krakow.pl .Uwaga! Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. Czytaj całość

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
System Wspomagający Zarządzanie Atlas