STRONA GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI ZBK
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-PROFIL NABYWCY
AUKCJE NA LOKALE MIESZKALNE
AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE
LOKALE UŻYTKOWE-TRYB BEZPRZETARGOWY
PRZETARGI PONIŻEJ 30000 EURO
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJE DLA ZARZĄDCÓW
INFORMACJE NA TEMAT ZBK
ROZLICZENIA MEDIÓW
REMONTY
OBNIŻKA CZYNSZU
PRZYCHODNIE ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
FORTY ZARZĄDZANE PRZEZ ZBK
WALKA Z BAZGROŁAMI
ZGŁOSZENIE PUSTOSTANU
GALERIA ZDJĘĆ
PRACA W ZBK
SPROSTOWANIA, STANOWISKA I OPINIE
KONTAKT

 

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz otrzymywać e-mailem komunikaty Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, informacje o nowych aukcjach, przetargach na lokale użytkowe i mieszkalne - dodaj swój adres e-mail do newslettera:

  

2016-10-24 15:40:

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 listopada 2016 r. nastąpi zmiana numerów telefonów w poszczególnych Biurach Obsługi Mieszkańców.
      Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.zbk.krakow.pl/kontakt.html.

2016-10-24 15:39:

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W REFERACIE TECHNICZNYM

 

Wymagania:

a)      spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 902),

b)     minimum średnie wykształcenie,

c)      minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe,

d)     posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,

e)      znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Obowiązki:

a)      sporządzanie potrzeb remontowych prac remontowych wynikających z przeglądów technicznych, a wskazanych w art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz wynikających
z wszelkich nieprawidłowości stanu technicznego i zagrożeń w budynkach
i infrastrukturze technicznej, celem opracowania zbiorczego planu remontów,

b)     sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót i do czasu obowiązywania rękojmi lub udzielonej gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

c)      reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zakresem rzeczowo-finansowym określonym w ofercie Wykonawcy i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

d)     nadzorowanie robót remontowych, przebudowy i robót inwestycyjnych wykonywanych przez Wykonawców.

 

 

Więcej informacji dotyczących ww. ogłoszenia oraz aktualne ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie na stronie:

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169

 

 

 

2016-08-02 14:49:

DYREKTOR ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH I WYKUPU LOKALI (UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO)

 

Wymagania:

-wykształcenie wyższe architektoniczne lub w zakresie budownictwa lądowego,

-spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
,

 

Obowiązki:

-odbiór dokumentacji inwentaryzacyjnych od wykonawców oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z właściwymi przepisami oraz umowami na wykonanie inwentaryzacji,

-przesyłanie odebranej dokumentacji wspólnotom mieszkaniowym i administratorom budynków celem ich weryfikacji, a po jej uzyskaniu innym właściwym komórkom organizacyjnym Zarządu Budynków Komunalnych oraz Urzędu Miasta Krakowa,

-dokonywanie korekt dokumentacji inwentaryzacyjnych, w szczególności poprzez przeprowadzanie wizji i pomiarów kontrolnych w budynkach oraz nanoszenie wyników weryfikacji na dokumentacje,  

-występowanie do właściwego organu architektonicznego z wnioskiem o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

-dokonywanie inwentaryzacji lokali i budynków w zakresie niezbędnym do prawidłowego administrowania nieruchomością.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną zaproszone
na rozmowę.  

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie CV wraz z adnotacją o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do Zarządu Budynków Komunalnych
w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
zbk@zbk.krakow.pl w terminie do dnia
10 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 12 616 61 82.zobacz więcej aktualności

Aukcje i przetargi na najem lokali użytkowych

W chwili obecnej posiadamy wiele aktualnych aukcji oraz przetargów na najem lokali użytkowych. Jeśli chcesz je obejrzeć przejdź do strony "AUKCJE / PRZETARGI NA LOKALE UŻYTKOWE".

Uwaga! Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii.
Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na używanie. Czytaj całość

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
System Wspomagający Zarządzanie Atlas